Ερώτηση των βουλευτών ΣΥΡΙΖΑ, Γρ.Ψαριανού&Θ.Λεβέντη-Θέμα: «Μολυσματικά ιατρικά απόβλητα σε χωματερές».

    29/04/2010

   

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τους κ.κ. Υπουργούς

   

    ” Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής

    ” Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής αλλαγής

   

    Θέμα: “Μολυσματικά ιατρικά απόβλητα σε χωματερές”

    Στις 2/11/2009 σάς είχαμε καταθέσει ερώτηση (αρ. πρωτ. 498) σχετικά με την παράνομη απόρριψη νοσοκομειακών αποβλήτων σε χωματερές. Εν ολίγοις, ρωτούσαμε ποιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία απορρέουν από αυτή την κατάσταση, ποιος έχει την ευθύνη και πώς ελέγχεται η υλοποίηση των σχεδίων διαχείρισης των νοσοκομειακών αποβλήτων από τις νοσοκομειακές μονάδες. Το Υπουργείο Υγείας δεν μας απάντησε ποτέ. Το ΥΠΕΚΑ μάς απάντησε με τη γνωστή παράθεση των σχετικών νόμων και διατάξεων και μας ενημέρωσε για ελέγχους που έχουν διενεργηθεί από τις υπηρεσίες του. Οι έλεγχοι, σύμφωνα με το Υπουργείο βεβαίωσαν παραβάσεις και “οδήγησαν στην εισήγηση επιβολής διοικητικών κυρώσεων (προστίμων) συνολικού ύψους 132.300 ευρώ..”. Ακολούθως η Ειδική Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος (ΕΥΕΠ) προσθέτει πως “στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της εξακολουθεί να εντάσσει στο μηνιαίο προγραμματισμό της ελέγχους σε υγειονομικές μονάδες”. Πράγματι, οι έλεγχοι γίνονται και τα πρόστιμα επιβάλλονται. Λόγω όμως γραφειοκρατικών “θαυμάτων”, οι παραβάτες συνήθως προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας άρση των επιβληθεισών κυρώσεων, πράγμα που συνήθως επιτυγχάνουν.

    Πρόσφατα, μάλιστα, προέκυψε ένα ακόμη ζήτημα. Με αφορμή έρευνα που διενήργησε το τμήμα ποιότητας της νομαρχίας Κοζάνης σε 46 από τις 325 μικρές ιδιωτικές μονάδες υγείας (ιατρεία, οδοντιατρεία, μικροβιολογικά εργαστήρια, φαρμακεία, διαγνωστικά κέντρα και κτηνιατρεία), προέκυψε ότι τα ιατρικά απόβλητα αυτών των μονάδων, με όγκο περίπου 90.000 λίτρα ετησίως, καταλήγουν στα σκουπίδια καθώς, σύμφωνα με το νομάρχη Κοζάνης, “το ισχύον θεσμικό πλαίσιο εξαιρεί τις συγκεκριμένες μονάδες από τη διαχείριση των ιατρικών αποβλήτων”.

    Με βάση τα προαναφερόμενα, ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ. Υπουργοί:

    ” Ποιο χρονικό διάστημα αφορούν οι βεβαιώσεις παραβάσεων και η εισήγηση επιβολής προστίμων συνολικού ύψους 132.300 ευρώ που μας αναφέρετε; Από αυτά τα πρόστιμα, πόσα χρήματα έχουν εισπραχθεί;

    ” Με ποιο τρόπο θα κάνετε ποιο αποτελεσματική την είσπραξη των επιβαλλόμενων προστίμων;

    ” Ποια μέτρα θα λάβετε ώστε να σταματήσει η απόρριψη μολυσματικών ιατρικών αποβλήτων από μικρές ή και μεγάλες μονάδες υγείας στις χωματερές;

    ” Ποιοι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία απορρέουν από την απόρριψη των ιατρικών αποβλήτων σε χωματερές, όπου απορρίπτονται και τα οικιακά απορρίμματα;

    ” Προτίθεστε να εκπονήσετε σχέδιο ολοκληρωμένης διαχείρισης που να αφορά όλα τα είδη ιατρικών αποβλήτων (από τα νοσοκομειακά απόβλητα έως τα ληγμένα οικιακά φάρμακα) και να περιλαμβάνει όλα τα στάδια διαχείρισής τους (από την συγκέντρωση έως την τελική καταστροφή τους) και, αν ναι, πότε;

   

    Οι ερωτώντες βουλευτές

   

   

    Γρηγόρης Ψαριανός

   

   

   

    Θανάσης Λεβέντης