Ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Μιχ. Κριτσωτάκη – Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.»

ΕΡΩΤΗΣΗ

    23.11.2011

    Προς τον κ. Υπουργό

    Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

   

    Θέμα: «Προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ

   

    Με το άρθρο 40 του ν.4025/2011, που δημοσιεύτηκε στις 2.11.11, προστέθηκε από το Υπουργείο Υγείας διάταξη με την οποία η Έδρα της Κοινωνιολογίας στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας μετατρέπεται σε Έδρα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις υπηρεσίες υγείας. Συγκεκριμένα η εν λόγω διάταξη αναφέρει: «2. Η περίπτωση β του εδαφίου α2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981 ( Ά 306) αντικαθίσταται ως εξής: «(β) Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις υπηρεσίες υγείας».

    Μετά την παραπάνω τροποποίηση που «δημιουργεί» έδρα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις Υπηρεσίες Υγείας στις 8.11.11 κι ενώ η κυβέρνηση του Γ. Παπανδρέου τελούσε υπό παραίτηση, από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δημοσιεύεται «προκήρυξη πλήρωσης θέσης Διδακτικού Προσωπικού της Ε.Σ.Δ.Υ.», στην οποία αντικείμενο της θέσης αποτελεί η ειδικότητα η οποία έχει δημιουργηθεί πλέον με τη νέα διάταξη !

   

    Επειδή δεν είναι δυνατόν την ώρα που χιλιάδες εργαζόμενοι μπαίνουν στο καθεστώς «εργασιακής εφεδρείας» και οι άνεργοι φθάνουν το 1 εκατομμύριο να συντάσσονται και να δημοσιεύονται φωτογραφικές προκηρύξεις.

    Επειδή ο ίδιος ο κ. Υπουργός Υγείας ισχυρίζεται πως οι προσλήψεις γιατρών και των άλλων επαγγελματιών υγείας παγώνουν λόγω έλλειψης κονδυλίων.

    Επειδή ο τρόπος δημιουργίας της εν λόγω έδρας και η έκδοση της σχετικής προκήρυξης σε μια περίοδο καταιγιστικών πολιτικών εξελίξεων και με μια κυβέρνηση τα μέλη της οποίας τελούσαν υπό παραίτηση δημιουργεί ερωτηματικά.

    Επειδή υπάρχει πλήθος δημοσιευμάτων και ανακοινώσεων για παράνομες αναστολές προκηρύξεων θέσεων γιατρών από ΔΥΠΕ, που εκκρεμούν στους εισηγητές με δεκάδες υποψήφιους, προς βόλεμα υμετέρων και μείωση δαπανών για την Υγεία,

    

    Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

    1. Ακριβώς για ποιο συγκεκριμένο λόγο η Έδρα της Κοινωνιολογίας με το άρθρο 40 του νόμου 4025/2.11.11 μετατρέπεται σε Έδρα Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση στις υπηρεσίες υγείας και ενώ παραμένει σε ισχύ ο υπάρχον Οργανισμός της Ε.Σ.Δ.Υ. και τροποποιείται μόνο «η περίπτωση β του εδαφίου α2 της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του π.δ. 1233/1981 ( Ά 306)»;

    2. Υπάρχει αιτιολογημένη έκθεση με την οποία τεκμηριώνεται πως δεν υπάρχει ανάγκη της έδρας της Κοινωνιολογίας και υπάρχει ανάγκη για την έδρα της Κοινωνικής Διοίκησης με κατεύθυνση Υπηρεσίες Υγείας, όταν υπάρχει ήδη αντίστοιχη έδρα των Αρχών Διοίκησης και Οργάνωσης Υπηρεσιών Υγείας;

    3. Γιατί δεν έχει εκδοθεί νέος οργανισμός της Ε.Σ.Δ.Υ. που προβλέπεται με το νόμο 2194/94. Ποιά σκοπιμότητα εξυπηρετείται με την συγκεκριμένη τροποποίηση του παλιού οργανισμού και μάλιστα μόνο για μια θέση Καθηγητή δεδομένου ότι η Ε.Σ.Δ.Υ. και ο σύλλογος Δ.Ε.Π.-Ε.Σ.Δ.Υ. έχει προτείνει συγκεκριμένες ρυθμίσεις προς τα υπουργεία Παιδείας και Υγείας που επί τόσα χρόνια δεν προχωρούν στην έκδοση του νέου οργανισμού, ώστε να μην επιτρέπονται απαράδεκτες παρεμβάσεις όπως αυτή για την οποία ερωτάσθε;

    4. Ακριβώς ποια είναι τα συνολικά ποσά επιχορηγήσεων προς την Ε.Σ.Δ.Υ. από το 2009 έως και σήμερα και ακριβώς για ποιες δράσεις δόθηκαν;

   

   

   

    Ο ερωτών βουλευτής

   

    Κριτσωτάκης Μιχάλης