ΕΡΩΤΗΣΗ ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ- «Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα μετέφερε ιδιωτική εταιρεία και στο Αττικό Νοσοκομείο»

   

    10/6/2010

    ΕΡΩΤΗΣΗ

    Προς τους κ.κ. Υπουργούς:

    -Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής

    -Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

    -Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

   

    Θέμα: «Επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα μετέφερε ιδιωτική εταιρεία και στο Αττικό Νοσοκομείο»

    Είναι γνωστό ότι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε τον Σεπτέμβρη του 2009 με απόφασή του ότι η Ελλάδα παραβίασε τις υποχρεώσεις της με βάση τρεις κοινοτικές οδηγίες οι οποίες αφορούν τη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων, καθώς δεν είχε καταρτίσει και θεσπίσει εντός εύλογης προθεσμίας σχέδιο διαχείρισης σύμφωνο με τις απαιτήσεις της σχετικής κοινοτικής νομοθεσίας και δεν διέθετε κατάλληλο δίκτυο εγκαταστάσεων διάθεσης αποβλήτων, στο πλαίσιο του οποίου να εφαρμόζονται οι πλέον κατάλληλες μέθοδοι για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας.

    Η Επιτροπή μάλιστα υποστήριξε ότι η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων στην Ελλάδα γίνεται κυρίως με τη μέθοδο της «προσωρινής» αποθήκευσης, η οποία, στην πράξη, καθίσταται μόνιμη, λόγω της ανανέωσης των αδειών αποθήκευσης, με αποτέλεσμα τα επικίνδυνα απόβλητα να συσσωρεύονται στους χώρους παραγωγής επί μακρόν, ενώ δεν έχει γίνει και απογραφή των ποσοτήτων επικίνδυνων αποβλήτων.

    Το θέμα επανήλθε με τον εντοπισμό στο Αττικό Νοσοκομείο κοντέινερ που μετέφεραν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα από νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης και της Αθήνας.

    Η ιδιωτική εταιρεία που διαχειριζόταν τα νοσοκομειακά απόβλητα δεν τηρούσε καμιά απολύτως προδιαγραφή. Μεταξύ άλλων συγκέντρωνε τα απόβλητα σε κάδους τους οποίους και έπλενε στον χώρο του Αττικού Νοσοκομείου ενώ επιπλέον τα διατηρούσε εκτεθειμένα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος αντί των 4 βαθμών Κελσίου που ορίζει η νομοθεσία. Μάλιστα, η εν λόγω εταιρεία είχε μετατρέψει το χώρο του Αττικού σε σταθμό μεταφόρτωσης, όπου τεμάχιζε και αναμείγνυε τα επικίνδυνα νοσοκομειακά απόβλητα με άλλα και τα μεταπωλούσε ως πρώτη ύλη σε βιομηχανίες. Τέλος, η εν λόγω ιδιωτική εταιρεία διατηρούσε τη διαχείριση των νοσοκομειακών αποβλήτων χωρίς σύμβαση, αφού αυτή είχε λήξει στις 31.12.2007 ενώ δεν είχε λάβει χώρα νέος διαγωνισμός ανάθεσης.

    Εκτός αυτού, είναι γνωστή η πρακτική της εναπόθεσης των επικίνδυνων νοσοκομειακών αποβλήτων σε χωματερές και ΧΥΤΑ, ή απευθείας σε βιολογικούς καθαρισμούς των πόλεων, χωρίς πρώτα αυτά να έχουν αδρανοποιηθεί, αλλά μόνο θρυμματιστεί.

   

    Επειδή οι κίνδυνοι για τη δημόσια υγεία και για το περιβάλλον είναι προφανείς,

   

    Επειδή οι αδειοδοτήσεις των διαχειριστών μολυσματικών νοσοκομειακών απορριμμάτων και οι έλεγχοι είναι θέματα που αφορούν τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τις αντίστοιχες υπηρεσίες τους,

   

    Επειδή και στο παρελθόν ήρθε στο φως της δημοσιότητας η πρακτική της εταιρείας που διαχειριζόταν σχεδόν μονοπωλιακά τα μολυσματικά νοσοκομειακά απόβλητα στη χώρα και ειδικά στη Μακεδονία και τη Θράκη, χωρίς σταθερή έδρα της επιχείρησης, με μία κινητή μονάδα αδρανοποίησης και μοιράζοντας ακόμη και πλαστά πιστοποιητικά αδρανοποίησης στα δημόσια νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας, ενώ κατά τη μεταφορά με φορτηγά από νοσοκομείο σε νοσοκομείο, υπήρχαν καταγγελίες για μολυσματικά διασταλάζοντα που αποτελούνταν από καθετήρες, πλάσματα αίματος, ορούς, απορρίμματα χειρουργείων και μονάδων εντατικής θεραπείας κ.ά.,

   

    Επειδή δεν μπορούν να εξαπατώνται οι υπεύθυνοι των νοσοκομείων που ελέγχουν τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων και παραλαμβάνουν πιθανόν πλαστά πιστοποιητικά αδρανοποίησης από επιτήδειους επιχειρηματίες που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η μεγιστοποίηση των κερδών τους,

   

    ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

   

    · Προτίθενται να προβούν στην άμεση εκπόνηση και υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού εθνικού συστήματος διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων;

   

    · Τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ώστε να ενισχυθούν άμεσα οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο;

   

    · Τι μέτρα σκοπεύουν να λάβουν ώστε να υπάρξει επαρκής ενημέρωση όλων των εμπλεκόμενων στη διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων;

   

    · Ποιες θα είναι οι άμεσες συνέπειες για όλους όσοι εμπλέκονται σε ανάλογες πράξεις διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων χωρίς αδειοδότηση και βάζοντας σε άμεσο κίνδυνο την υγεία των εργαζομένων σε νοσοκομεία και ΟΤΑ, των πολιτών και του περιβάλλοντος;

   

   

    Οι ερωτώντες βουλευτές

   

    Ευαγγελία Αμμανατίδου-Πασχαλίδου

   

    Μιχάλης Κριτσωτάκης

   

    Βασίλης Μουλόπουλος