“ΕΣΥ” γιατί δεν τελειώνεις το πάρτυ;

Συνεχίζεται το πάρτι στο ΕΣΥ με φωτογραφικούς  διαγωνισμούς , απευθείας αναθέσεις και υπερτιμολογήσεις. Πεδίον δόξης λαμπρό αναδεικνύονται οι συμβάσεις για τις υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης και εστίασης, όπου έχουν αναπτυχθεί νέοι μέθοδοι διακίνησης μαύρου χρήματος.

Τα παραπάνω στοιχεία προκύπτουν από μελέτη – για τις υπηρεσίες φύλαξης, καθαριότητας και εστίασης (Outsourcing) στο ΕΣΥ – που εκπόνησε η κα Γ. Οικονομοπούλου, υποψήφια MSc Πολιτικής Υγείας και Σχεδιασμού Υπηρεσιών Υγείας, τέως Προϊσταμένη Οικονομικού Τμήματος, Γ.Ν.Α. «Η Ελπίς». Σύμφωνα με την κα Οικονομοπούλου, η πολιτική επιλογή των outsourcing υπηρεσιών είχε στόχο την εξοικονόμηση δημοσίου χρήματος, κυρίως από το μισθοδοτικό κόστος. «Σήμερα, όλοι έχουμε αντιληφθεί ότι η ένταξη αυτής της επιλογής στο δημόσιο χώρο έγινε χωρίς προγραμματισμό και προκαθορισμένους -από σχετικό επιχειρησιακό σχέδιο- κανόνες ανάθεσης και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων, επιτρέποντας έτσι την ανάπτυξη νέων μεθόδων διακίνησης «μαύρου» χρήματος», αναφέρει χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με την μελέτη:

– Στους τομείς της Καθαριότητας, της Φύλαξης και της Εστίασης, οι παραβατικές πρακτικές εντοπίζονται σε εικονικές συμβάσεις, αναιτιολόγητες επεκτάσεις αυτών και απ΄ ευθείας αναθέσεις. Μεταξύ άλλων, στην μελέτη αναφέρεται η περίπτωση αναδόχου καθαριότητας που έκανε χρήση των ειδικών -και πολύ ακριβότερων- κόκκινων σάκων, τους οποίους αγόραζε το νοσοκομείο για τη διαχείριση των μολυσματικών αποβλήτων, σε κάδους κοινών απορριμμάτων.  Στις συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου συμπεριλαμβανόταν η αγορά και η τοποθέτηση των κοινών σάκων (μαύρου χρώματος). Η συμπεριφορά αυτή του αναδόχου εντοπίσθηκε από υπάλληλο που ουδεμία σχέση είχε με τις επιτροπές ελέγχου της διαχείρισης μολυσματικών αποβλήτων ή της καθαριότητας. Απλά, πρόσεξε το αδιανόητο!

Η αναφορά του στο κατάλληλο πρόσωπο οδήγησε στη διερεύνηση των ποσοτήτων απενεργοποίησης μολυσματικών αποβλήτων και διαπιστώθηκε ότι τους τελευταίους μήνες είχαν διπλασιασθεί τα μολυσματικά απόβλητα και, φυσικά, το κόστος απενεργοποίησης. Οι υπάλληλοι που επισήμαναν αυτή την έκνομη συμπεριφορά στους ανωτέρους… μετακινήθηκαν!

– Στον τομέα των τεχνικών έργων, πάγια τακτική αποτελεί η διάσπαση εργολαβιών (κατάτμηση δαπάνης) για την απ΄ ευθείας ανάθεση σε ποσά έως 15.000 €, με παράκαμψη της δημόσιας διαγωνιστικής διαδικασίας καθώς και η εικονική Συλλογή Προσφορών σε πρόχειρους διαγωνισμούς έως του ποσού των 45.000 ή 60.000 € κατά περίπτωση. Μία πρακτική που διαπιστώνεται σε όλα τα είδη προμηθειών και όχι μόνο των τεχνικών έργων, ενώ πολλές φορές οι προσφορές εμφανίζουν: την ίδια γραμματοσειρά και ετικέτα, ή τον ίδιο φάκελο, ή πρωτοκολλούνται η μία μετά την άλλη, σε διαδοχικά πρωτόκολλα. Κάποτε τα παραπάνω συμβαίνουν και σωρευτικά και κανείς από την επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού δεν προσέχει αυτές τις… «λεπτομέρειες».