Εθνική Αρχή Διαφάνειας / Δύο Διαγνωστικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης προέβαιναν σε πρόσθετη, καταχρηστική επιβάρυνση ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ

Κλιμάκιο επιθεωρητών της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας (ΕΑΔ) διαπίστωσε πως τα δύο Διαγνωστικά Κέντρα της Θεσσαλονίκης προέβαιναν σε πρόσθετη, καταχρηστική επιβάρυνση ασφαλισμένων ΕΟΠΥΥ.

Συγκεκριμένα χρέωναν με το ποσό των 65 ευρώ τη διενέργεια μαγνητικής τομογραφίας (MRI) εγκεφάλου ανοικτού τύπου, το οποίο είναι πολύ πάνω από την συμμετοχή των 35 ευρώ που καταβάλλουν ως δικαιούχοι του ΕΟΠΥΥ.

Το ένα διαγνωστικό κέντρο αποδέχθηκε ότι ακολουθεί αυτή την πρακτική της επιπλέον επιβάρυνσης, προκειμένου να καλυφθούν (όπως λέει) δαπάνες για το κόστος αγοράς, συντήρησης και εξοπλισμού του μαγνητικού τομογράφου καθώς και το κόστος λειτουργίας του διαγνωστικού κέντρου.

Επιπλέον, μετά την έναρξη του ελέγχου της ΕΑΔ, το διαγνωστικό κέντρο προέβη στην επιπλέον επιβάρυνση ασφαλισμένης του ΕΟΠΥΥ με το ποσό των 30 ευρώ (έναντι των 65 ευρώ που κατέβαλε προγενέστερα) για τη διενέργεια μαγνητικών τομογραφιών με την αιτιολογία ότι έχει ποσοστό αναπηρίας άνω του 67%.

Το δεύτερο διαγνωστικό κέντρο επίσης αποδέχθηκε ότι ακολουθεί αυτή την πρακτική στην περίπτωση που παρέχει υπηρεσίες με άλλο ιατρό εκτός του ακτινοδιαγνώστη καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης των ασθενών, ως πρόσθετη προαιρετική παροχή. Ωστόσο, η αιτιολόγηση αυτή δεν επαληθεύθηκε από τις καταθέσεις ασθενών οι οποίοι διενήργησαν μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου ανοικτού τύπου.

Με βάση αυτά τα ευρήματα, η έκθεση ελέγχου της Αρχής διαβιβάστηκε στην διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ για την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Ταμείου, καθώς και στον Ιατρικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, ως αρμόδια αδειοδοτούσα και εποπτεύουσα Αρχή των ιδιωτικών διαγνωστικών κέντρων.