Έτοιμο το υπουργείο Υγείας να εξασφαλίσει την καταβολή των εφημεριών για τους γιατρούς του «Π. και Α. Κυριακού»


Του Βασίλη Βενιζέλου

Όλα τα ενδεχόμενα διατηρεί ανοιχτά η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας, προκειμένου να καταβληθούν τελικώς οι αμοιβές για τις εφημερίες των μηνών Απριλίου και Μαϊου στους γιατρούς του νοσοκομείου παίδων της Αθήνας «Π. και Α. Κυριακού».


Υπενθυμίζεται ότι τα εντάλματα πληρωμής των εφημεριών για τους δύο συγκεκριμένους μήνες έχει μπλοκάρει η αρμόδια πάρεδρος του Ελεγκτικού Συνεδρίου, η οποία θεωρεί ότι οι εφημερίες υπερβαίνουν το ανώτατο όριο εβδομαδιαίας εργασίας, σύμφωνα με τον νέο, «παγωμένο» νόμο για το ωράριο εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ της χώρας μας, ενώ σειρά αναμένεται να πάρει η σχετική συνεδρίαση του αρμοδίου κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, το οποίο θα αποφασίσει για τη γενική εφαρμογή του νέου, παγωμένου νόμου για το ωράριο εργασίας των γιατρών του ΕΣΥ.


Παρά το γεγονός ότι η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας εκτιμά βασίμως ότι το αρμόδιο κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν πρόκειται να μπλοκάρει την απρόσκοπτη καταβολή των αμοιβών για τις δεδουλευμένες εφημερίες των γιατρών του ΕΣΥ όλης της χώρας, ωστόσο η ίδια η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας έχει ήδη λάβει τα μέτρα της για παν ενδεχόμενο…


Σε κάθε περίπτωση, φαίνεται ότι η επίσχεση εργασίας την οποία έχουν εξαγγείλει για την Πέμπτη 26 Ιουλίου και εφεξής οι γιατροί του «Π. και Α. Κυριακού» δεν θα χρειασθεί εκ των πραγμάτων να ξεκινήσει καν.