Εurostat – Δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια το 2006 – Ελλάδα

p> 

    Οι δαπάνες για την κοινωνική πρόνοια στην Ελλάδα ανήλθαν το 2006 στο 24,2% του ΑΕΠ, έναντι 26,9% του μέσου ευρωπαϊκού ΑΕΠ στην ΕΕ των “27”, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

    Συγκεκριμένα,στην Ελλάδα το 31,4% των κοινωνικών δαπανών χρηματοδοτείται από το δημόσιο, το 57,7% από τις κοινωνικές εισφορές (35,1% από τις εισφορές των εργοδοτών, 22,6% από τις εισφορές των εργαζομένων) και 10,9% από άλλες πηγές.

    Στην ΕΕ των “27” το 37,6% των κοινωνικών δαπανών χρηματοδοτείται μέσω του δημοσίου, το 58,9% μέσω των κοινωνικών εισφορών (38,2% εργοδότες, 20,6% εργαζόμενοι) και το 3,5% από άλλες πηγές.

    Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, στην Ελλάδα ανήλθαν το 2006 στο 24,2%, έναντι 26,9% στην ΕΕ των “27”.

    Οι υψηλότερες δαπάνες για το 2006 καταγράφηκαν στη Γαλλία (31,1%), στη Σουηδία (30,7%) και στο Βέλγιο (30,1%), ενώ οι χαμηλότερες σημειώθηκαν στη Λετονία (12,2%), στην Εσθονία (12,4%), στη Λιθουανία (13,2%) και στη Ρουμανία (14%).

    Σε ό,τι αφορά τις κοινωνικές δαπάνες ανά κάτοικο και εκπεφρασμένες σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (ΜΑΔ), το 2006 στην Ελλάδα ανήλθαν σε 5.525 ΜΑΔ ανά κάτοικο, έναντι 6.349 ΜΑΔ ανά κάτοικο στην ΕΕ των “27”.

    Ειδικότερα, στην ΕΕ, τις υψηλότερες κοινωνικές δαπάνες ανά κάτοικο τις έχει το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και η Σουηδία, ενώ τις χαμηλότερες τις έχει η Ρουμανία και η Βουλγαρία.

    Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το μεγαλύτερο τμήμα των κοινωνικών δαπανών απορροφούν οι συντάξεις και η υγειονομική περίθαλψη. Ειδικότερα, στην Ελλάδα οι συντάξεις απορροφούν το 51,3% των κοινωνικών δαπανών (έναντι 46,2% στην ΕΕ των “27”) και η υγειονομική περίθαλψη το 28,7%, (έναντι 29,2% στην ΕΕ των “27”).

    Ακολουθούν οι δαπάνες για την οικογένεια (6,2%), έναντι 8% στην ΕΕ των “27”, για τους ανάπηρους (4,7%), έναντι 7,5% στην ΕΕ των “27”, για τους ανέργους (4,6%), έναντι 5,6% στην ΕΕ των “27” και για τον κοινωνικό αποκλεισμό (4,5%), έναντι 3,6% στην ΕΕ των “27”.