Ευρω-όχι στο 65ωρο

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απέρριψε, την Τετάρτη, την πρόταση για την ελαστικοποίηση του ωραρίου εργασίας και την υπέρβαση του ορίου των 48 ωρών την εβδομάδα.

Η πρόταση οδηγίας προέβλεπε ότι μέσα σε διάστημα 12 μηνών ο εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας θα μπορεί να ξεπερνά ακόμα και τις 70 ώρες (έως τις 78), ενώ στο σύνολο του έτους ο μέσος όρος θα πρέπει να παραμένει στις 48 ώρες την εβδομάδα.

Στην οδηγία, που είχε εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Ιούνιο, προβλεπόταν ακόμα η ατομική ρήτρα αυτοεξαίρεσης (opt-out), σύμφωνα με την οποία εργοδότης και εργαζόμενος θα μπορούσαν να προχωρήσουν σε ατομική σύμβαση, με σκοπό την παράταση της εργάσιμης εβδομάδας έως και τις 60-65 ώρες.

Η Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου υιοθέτησε με ψήφους 421 υπέρ, 173 κατά και 11 αποχές σε δεύτερη ανάγνωση πρόταση με την οποία απαιτεί από τις κυβερνήσεις και την Κομισιόν την κατάργηση του «opt-out». Για την έγκριση της οδηγίας, απαιτείτο η απόλυτη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών, δηλαδή 393 ψήφοι.

Το Ευρωκοινοβούλιο, επίσης, υπερψήφισε με ακόμη μεγαλύτερη πλειοψηφία αλλαγές που «μπλοκάρουν» την προώθηση του «ελαστικού» 65ωρου.

Με την κοινή θέση των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, που υιοθετήθηκε από τους υπουργούς Εργασίας τον περασμένο Ιούνιο, συμφωνήθηκε η διατήρηση της ρήτρας αυτοεξαίρεσης (opt-out) από το 48ωρο, ο ετήσιος υπολογισμός του χρόνου εργασίας και ο μη συνυπολογισμός του λεγόμενου «ανενεργού» χρόνου εφημερίας ως χρόνου εργασίας.

Τώρα, πλέον, το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί ξανά μεταξύ του Ευρωκοινοβουλίου και των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων, ωστόσο το αποτέλεσμα αυτών των συζητήσεων είναι αβέβαιο.

Με ενδιαφέρον αναμένεται και η θέση του Συμβουλίου υπουργών Απασχόλησης της ΕΕ.

Με την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, η οποία δεν αποδέχεται την κοινή θέση του Συμβουλίου, απαιτούνται οι εξής σημαντικές αλλαγές:

1) Προτείνεται η κατάργηση του «opt-out» σε μια περίοδο τριών ετών και για το μεταβατικό διάστημα ορίζονται αυστηρότερες προϋποθέσεις.

2) Το σύνολο του χρόνου εφημερίας θεωρείται χρόνος εργασίας.

3) Για τον υπολογισμό του συνολικού χρόνου εργασίας λαμβάνονται υπόψη όλες οι συμβάσεις εργασίας, σε ό,τι αφορά εργαζομένους σε περισσότερες θέσεις.