Ευρωπαϊκό βραβείο στην τηλεϊατρική του «Σωτηρία»

 

Της Πεννυς Mπουλουτζα

«Κύριε Γιώργο, καλά σας βλέπω σήμερα», λέει ο γιατρός στον ηλικιωμένο την ώρα που διαβάζει στην οθόνη του υπολογιστή τα βιοσήματα του ασθενούς. Ο ηλικιωμένος βρίσκεται αρκετά χιλιόμετρα μακριά από τον γιατρό, στο σπίτι του και η όλη επικοινωνία γίνεται μέσω τηλεδιάσκεψης.

Μπορεί οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες υγείας να μην έχουν αναπτυχθεί στη χώρα μας, ωστόσο ακριβώς γι’ αυτές τις υπηρεσίες η μονάδα e-Health του νοσοκομείου «Σωτηρία» βραβεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το έργο της Μονάδας αξιολογήθηκε ως ένα από τα πέντε πιο σημαντικά στην κατηγορία των δημοσίων οργανισμών στο πλαίσιο του διαγωνισμού «e-Inclusion awards 2008» όπου αξιολογήθηκαν συνολικά 469 συμμετοχές. Μάλιστα, αυτή η τιμητική διάκριση είναι η μοναδική που απέσπασε η χώρα μας.

Η μονάδα τηλεϊατρικής του νοσοκομείου «Σωτηρία» λειτουργεί πιλοτικά από το 1999 με χρηματοδότηση από ευρωπαϊκά προγράμματα. Από τους γιατρούς της μονάδας παρακολουθούνται περίπου 60 ηλικιωμένοι με χρόνιες παθήσεις, με τη βοήθεια προηγμένων τεχνολογιών, όπως ζωντανή επικοινωνία με εικόνα και ήχο, ασύρματη μετάδοση βιοσημάτων κ. ά.

Οπως εξήγησε στην «Κ» ο διευθυντής της μονάδας κ. Αθ. Βοντετσιάνος, το πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο φάσεις. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου υγείας και την «εκπαίδευση» ασθενών και συγγενών τους για τη νόσο, τους στόχους του προγράμματος και την τεχνολογία που θα χρησιμοποιηθεί. Η δεύτερη αφορά την τηλεπαρακολούθηση που μπορεί να γίνει με επισκέψεις κατ’ οίκον από νοσηλευτές που έχουν ειδικό εξοπλισμό για τις εξετάσεις του ασθενούς και τη δυνατότητα να «συνδέονται» ψηφιακά με τη Μονάδα ή μέσω ειδικής διαγνωστικής μπλούζας με ηλεκτρόδια που στέλνει ασύρματα τα βιοσήματα στη μονάδα. Οι ασθενείς στους οποίους απευθύνεται η μονάδα αποτελούν τους συχνούς «επισκέπτες» των νοσοκομείων εξαιτίας της κατάστασης της υγείας τους. Με την τηλεϊατρική, η ανάγκη επανεισαγωγής τους στο νοσοκομείο περιορίζεται σημαντικά. Πρόσφατη μελέτη σε ασθενείς της μονάδας κατέδειξε ότι ενώ πριν από την ένταξή τους στο πρόγραμμα επισκέπτονταν κατά μέσο όρο δύο φορές το νοσοκομείο κατ’ έτος, δύο χρόνια μετά αντιστοιχούσαν μία νοσηλεία ανά τρεις ασθενείς.