Εξαδάκτυλος: “Αντιπαθώ τον συνδικαλισμό, αντιπαθώ τους συνδικαλιστές”

«Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (Π.Ι.Σ.) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα, με έδρα την Αθήνα».

Νόμος 4512/18, «Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας περί Ιατρικών Συλλόγων» άρθρο 271, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.

Ομοίως στο άρθρο 291 αναφέρεται: «Οι Ιατρικοί Σύλλογοι είναι νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου σωματειακού χαρακτήρα».

Συνεπώς ο ΠΙΣ και οι Ιατρικοί Σύλλογοι, εκτός του ότι αποτελούν ΝΠΔΔ, έχουν κυρίως χαρακτήρα σωματείου και, σύμφωνα με όσα γνωρίζουν ακόμη και πρωτοετείς φοιτητές νομικής, οι ενασχολούμενοι με τη διοίκηση των σωματείων αποκαλούνται συνδικαλιστές.

Όμως ήρθε η ώρα να ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε ως τώρα.

Μετά τον αλήστου μνήμης υπουργό Εργασίας Κωνσταντίνο Λάσκαρη που επιχείρησε τον Μάιο του 1976 «να καταργήσει την πάλη των τάξεων» εμφανίστηκε και εν ενεργεία συνδικαλιστής που δηλώνει πως .. αντιπαθεί και τον συνδικαλισμό και τους συνδικαλιστές!

Πρόκειται για τον Αθανάσιο Εξαδάκτυλο, πρόεδρο του ΠΙΣ, ο οποίος δήλωσε έμπλεος υπερηφάνειας στις 13 Νοεμβρίου 2021 ενώπιον της Ολομέλειας προέδρων Ιατρικών Συλλόγων:

«Αντιπαθώ τον συνδικαλισμό, αντιπαθώ τους συνδικαλιστές»

Ά(να)βυσσος η ψυχή του ανθρώπου..