Εξάγει ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις η Ελλάδα

«Μικροεπιδημίες» ανθεκτικών μικροβίων έχουν ξεσπάσει τους τελευταίους μήνες στα ελληνικά νοσοκομεία, ακόμα και σε μικρότερα νοσοκομεία που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές, με αποτέλεσμα οι τουρίστες που νοσηλεύθηκαν στη χώρα μας προκάλεσαν με τη σειρά τους μικροεπιδημίες στα νοσοκομεία της πατρίδας τους όπου συνέχισαν τη νοσηλεία τους.

 

Από το καλοκαίρι και μετά, έχουν εντοπιστεί αρκετά περιστατικά πνευμονίας μετά από μόλυνση από  kledsiella pneumoniae η οποία είναι ανθεκτική στα αντιβιοτικά, λόγω παραγωγής ενός νέου για τα ελληνικά δεδομένα ενζύμου της New Delhi b-Metalo-lactamase (NDM), που διεθνώς θεωρείται σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με τάσεις ανεξέλεγκτης διασπορά και με κίνδυνο η χώρα μας να θεωρηθεί ανοχύρωτη περιοχή.

 

Στον διεθνή επιστημονικό Τύπο έχουν εμφανιστεί δημοσιεύσεις για πολίτες ευρωπαϊκών χωρών που μολύνθηκαν από πολυανθεκτικά μικρόβια όταν αναγκάστηκαν ως τουρίστες ή επέλεξαν να νοσηλευτούν σε ελληνικά νοσοκομεία. Επίσης, υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις για ασθενείς που προκάλεσαν μικροεπιδημίες σε νοσοκομεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών μετά από νοσηλεία σε ελληνικό νοσοκομείο.

 

Το εντυπωσιακό είναι ότι όλα τα παραπάνω περιγράφονται στην αιτιολογική έκθεση του σχεδίου νόμου του υπουργείου Υγείας με θέμα «Ρυθμίσεις του υπουργείου Υγείας και άλλες διατάξεις».

 

Για τον περιορισμό αυτού του φαινομένου, σε διάταξη που έχει ενταχθεί στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας το οποίο συζητείται αυτές τις ημέρες στη Βουλή, θα καθοριστούν δείκτες ελέγχου νοσοκομειακών λοιμώξεων, οι οποίοι θα κοινοποιούνται υποχρεωτικά στο υπουργείο Υγείας και στο ΕΣΥ-ΝΕΤ, και θα αποτελούν βασικό κριτήριο αξιολόγησης της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας για κάθε νοσοκομείο.

 

Κάθε Μονάδα Υγείας υποχρεούται να κοινοποιεί στο υπουργείο Υγείας και να αναρτά στο ΕΣΥ-ΝΕΤ:

Α) τη συνολική ετήσια δαπάνη για τον περιορισμό των νοσοκομειακών λοιμώξεων στο συγκεκριμένο νοσοκομείο

Β) τη συνολική ετήσια δαπάνη για τη θεραπεία των νοσοκομειακών λοιμώξεων στους νοσηλευθέντες ασθενείς στο συγκεκριμένο νοσηλευτικό ίδρυμα.