Εξακολουθούν στα χαρτιά οι εφημερίες να φορολογούνται αυτοτελώς;

p>Λάβαμε την παρακάτω ενημέρωση από τους συναδέλφους που εργάζονται στη ΜΕΘ του “Λαϊκού” και την παραθέτουμε ως έχει:

 

κύριοι,

Με βάση την νέα φορολογική νομοθεσία, η φορολόγηση των εφημεριών δεν είναι πλέον αυτοτελής αλλά γίνεται με τις γενικές διατάξεις.

Κατά την πληρωμή των εφημεριών σύμφωνα με το νόμο μηνιαία γίνεται παρακράτηση του προβλεπόμενου φόρου και το ποσό που καταβάλλεται είναι μειωμένο διότι έχει ήδη φορολογηθεί.

Παρ’ ότι όμως έχει αλλάξει ο τρόπος φορολόγησης των εφημεριών, αυτό δεν εφαρμόζεται στην πράξη και το μηχανογραφικό κέντρο που εκδίδει την ανάλυση μισθοδοσίας εξακολουθεί και εφαρμόζει την προηγούμενη νομοθεσία με αυτοτελή φορολόγηση.

Αυτό έχει σαν συνέπεια αφ’ ενός την εσφαλμένη εντύπωση πως δεν υπάρχει μείωση των αποδοχών μας όσον αφορά τις αμοιβές των εφημεριών που πραγματοποιούμε και αφ’ ετέρου κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσής μας καλούμαστε να πληρώσουμε ένα αυξημένο ποσό αφού δεν έχουν παρακρατηθεί σωστά οι φόροι.

Το να εξακολουθεί η αυτοτελής φορολόγηση στα «χαρτιά» που μας δίνουν μηνιαία για τα χρήματα που παίρνουμε, είναι μόνο για να μας κοροϊδεύουν ότι δεν υφίσταται μείωση αμοιβών;

Εσείς έχετε κάποια άποψη πάνω σ’ αυτό;

Ευχαριστούμε,

Οι γιατροί της ΜΕΘ του «Λαϊκού»