εξάντληση προγραμμάτων εφημέρευσης

 

Προς

·      τον Διοικητή του Νοσοκομείου Χαλκιδικής

·      τον Διοικητή του ΕΚΕΠΥ

·      την ΟΕΝΓΕ

·      τους πολιτικούς και κοινωνικούς φορείς του νομού

 

 

Όπως έγκαιρα σας είχαμε ενημερώσει οι γιατροί του Νοσοκομείου και των Κέντρων Υγείας του νομού θα καταθέσουν προγράμματα εφημέρευσης για τον Φεβρουάριο με 2/4 εφημερίες για κάθε γιατρό, καλύπτοντας το μέγιστο μέχρι σήμερα. Στο ίδιο έγγραφο σας ενημερώναμε για τους λόγους που μας οδηγούν στην ενέργεια αυτή και οι οποίοι σχετίζονται με τον εμπαιγμό που υφιστάμεθα σχετικά με την κλαδική σύμβαση που έχουμε υπογράψει από 1

ης

Δεκεμβρίου 2008 με το Υπουργείο Υγείας.

Μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας μας, την οποία σας έχουμε ήδη επιδώσει, η Συνέλευση της Ενωσης αποφάσισε σήμερα τα εξής:

1.-Επειδή έχουμε εξαντλήσει το νόμιμο χρόνο εφημέρευσης, όπως αυτός ορίζεται από τα ΠΔ 76/2005 και 88/99 δεν προτιθέμεθα να καταθέσουμε προγράμματα εφημέρευσης από αύριο και μέχρι τέλους του μήνα.

2.-Διακόπτουμε κάθε προγραμματισμένη εργασία στα χειρουργεία, Κλινικές, Εργαστήρια.

3.-Σε συνεννόηση με το ΕΚΕΠΥ θα μεταφέρουμε τα περιστατικά που νοσηλεύονται στο Νοσοκομεία μας σε άλλους διαθέσιμους υγειονομικούς σχηματισμούς

4.-Δεν παρέχουμε καμία κάλυψη σε Κλινικές του Νοσοκομείου οι οποίες αρνούνται να συμμορφωθούν σε αποφάσεις συλλογικών οργάνων και παράλληλα ζητούν τη συνδρομή άλλων ειδικοτήτων, οι οποίες δηλώνουν εξάντληση προγραμμάτων εφημέρευσης.

5.-Σε περίπτωση εξαναγκασμού συναδέλφων μας σε εφημέρευση θα προσφύγουμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια.

Επίσης όπως σας έχουμε ενημερώσει Την Πέμπτη 12 και Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2009 συμμετέχουμε στην Πανελλαδική απεργία που έχει προκηρύξει η ΟΕΝΓΕ.