Εξασφαλίστε τη βιωσιμότητα των δομών αποασυλοποίησης

Εάν προτίθεται να εξασφαλίσει άμεσα όλους τους αναγκαίους πόρους προκειμένου να αποσοβηθεί ο κίνδυνος διακοπής της λειτουργίας των μονάδων αποασυλοποίησης των ψυχικώς πασχόντων και να εξασφαλισθεί η εύρυθμη και ποιοτική συνέχιση του έργου τους ρωτάει η Θαλ. Δραγώνα τον υπουργό Υγείας Δημ. Αβραμόπουλο.

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ αναφέρει μεταξύ άλλων στην ερώτησή της ότι “οι μονάδες κινδυνεύουν στο άμεσο μέλλον να κλείσουν, ενώ, σύμφωνα με απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εναπόκειται στην ελληνική πολιτεία να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα των δομών Ψυχικής Υγείας και να εφαρμόσει πλήρως τη μεταρρύθμιση του ψυχιατρικού τομέα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που ανέλαβε έναντι των διαδοχικών κοινοτικών πλαισίων στήριξης”.  

Συντάκτης : Βενιζέλος Β.