Εξασφαλίστηκαν οι πόροι για τη “Βοήθεια στο σπίτι”

Ότι εξασφαλίσθηκαν οι πόροι για τη χρηματοδότηση των Προγραμμάτων “Βοήθεια στο Σπίτι”, Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και Φύλαξη Παιδιών ΑμεΑ Ανέργων Μητέρων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς και σε κέντρα δημιουργικής απασχόλησης μέχρι το τέλος του 2010 ανακοίνωσαν χθες ο υπουργός Οικονομίας Γ. Αλογοσκούφης και ο υφυπουργός Γ. Παπαθανασίου.

Το ύψος της χρηματοδότησης φθάνει τα 180 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα καλυφθεί από κοινοτική χρηματοδότηση, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013. Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης και ο υφυπουργός Γιάννης Παπαθανασίου με κοινή δήλωσή τους τόνισαν τα εξής: “Η συνέχιση των προγραμμάτων που αφορούν τη φροντίδα στο σπίτι ατόμων που έχουν ανάγκη και τη διευκόλυνση της ένταξης των γυναικών στην αγορά εργασίας, με τη δημιουργία νέου πλαισίου λειτουργίας και την εξασφάλιση των αναγκαίων χρηματοδοτικών πόρων, εντάσσεται στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την ενίσχυση της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής”.