Εξισώνονται προς τα κάτω οι συντάξεις

p>

Τι υποκρύπτουν τα κυβερνητικά σχέδια για τη σταδιακή ενοποίηση των Ταμείων

ΡΕΠΟΡΤΑΖ Κ. ΠΑΠΑΔΗΣ

▅ Τα Ταμεία των ΔΕΚΟ και τραπεζών που εντάσσονται στο ΙΚΑ θα υποστούν αλλαγές έτσι ώστε να εξισωθούν με το ασφαλιστικό καθεστώς του Ιδρύματος

▅ Οι αλλαγές θίγουν εκείνους που συνταξιοδοτούνται σε ηλικία μικρότερη των 65 ετών και αυτούς που οι συντάξεις τους διαμορφώνονται με βάση τον τελευταίο μισθό

▅ Τα νέα μέτρα δεν θα επηρεάσουν όσους έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή όσους εξέρχονται από την εργασία την επόμενη πενταετία

Περιορισμό συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων… σε βάθος χρόνου προδιαγράφει ο κυβερνητικός σχεδιασμός των ασφαλιστικών μέτρων έτσι όπως παρουσιάστηκαν από τον υπουργό Απασχόλησης κ. Β.Μαγγίνα στη Βουλή. Οι ενοποιήσεις και οι συγχωνεύσεις Ταμείων μπορεί σε πρώτη φάση να εμφανίζονται ως «διοικητική και οργανωτική ανασυγκρότηση», ωστόσο υποκρύπτουν τη σταδιακή «ομοιογενοποίηση» των όρων, των προϋποθέσεων και των παροχών συνταξιοδότησης.

Σε πρώτη φάση ο κ. Μαγγίνας εγγυήθηκε στη Βουλή ότι «οι ενοποιήσειςθα πραγματοποιηθούν χωρίς να

θιγούν οι όροι και οι προϋποθέσεις, ούτε το ύψος των σημερινών παροχών» . Ωστόσο η δέσμευση αφορά τις

«σημερινές παροχές» και όχι τις αυριανές. Σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις η κυβερνητική πρόθεση περιλαμβάνει αρχικώς την ενοποίηση των Ταμείων και την οργανωτική ομογενοποίηση, και στη συνέχεια σε ένα βάθος χρόνου την ενιαιοποίηση των όρων και των παροχών, με την «εξίσωσή τους προς τα κάτω».

Εφόσον το πείραμα των ενοποιήσεων πετύχει, η συνέχεια θα είναι πιο εύκολη καθώς οι αλλαγές στους όρους και στις προϋποθέσεις και στο ύψος των παροχών, εντός του ίδιου- πλέον – Ταμείου, μπορεί να γίνει εύκολα είτε με υπουργική απόφαση είτε με τροπολογία ώστε να αποφευχθούν οι έντονες εργατικές αντιδράσεις. Επίσης οι αλλαγές θα γίνουν σταδιακά και «σαλαμοποιώντας» τους κλάδους των ασφαλισμένων, περιορίζοντας έτσι και το εύρος των αντιδράσεων.

Οι δηλώσεις Μαγγίνα στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής κατέδειξαν τα εξής:

▅ Πρώτον, τα Ταμεία από 155 που είναι σήμερα θα διαμορφωθούν σε 6-8 κύριας ασφάλισης, 10 επικουρικής ασφάλισης και δύο ή τρία πρόνοιας (χορήγησης εφάπαξ).

▅ Δεύτερον, εντός των ενοποιημένων Ταμείων θα λειτουργούν «ειδικοί διακριτοίλογαριασμοί», που θα περιλαμβάνουν την περιουσία κάθε εντασσόμενου Ταμείου.

▅ Τρίτον, οι όροι και οι προϋποθέσεις καθώς και το ύψος των σημερινών παροχών δεν θα θιγούν.

▅ Τέταρτον, υπάρχουν «αδικίες και παραλογισμοί σε όρους συνταξιοδότησης,καθώς και κραυγαλέες διαφορέςστις παροχές» που πρέπει να αντιμετωπισθούν.

Ολα τα παραπάνω δείχνουν ανάγλυφα

τις κυβερνητικές προθέσεις. Είναι προφανές ότι οι ασφαλισμένοι με καλύτερο καθεστώς, που θα ενταχθούν σε Ταμεία με δυσμενέστερους όρους ασφάλισης, σταδιακά θα προσαρμοστούν σε αυτές. Ενδεικτικό είναι το παράδειγμα των λεγόμενων ευγενών Ταμείων των ΔΕΚΟ και τραπεζών που εντάσσονται στο ΙΚΑ, και σε βάθος χρόνου θα υποστούν αλλαγές στο ασφαλιστικό τους καθεστώς έτσι ώστε να εξισωθούν με το καθεστώς του Ιδρύματος. Πέραν αυτών όμως, μεγάλο μέρος των υφιστάμενων αλλαγών θα αφορά και τους ασφαλισμένους που συνταξιοδοτούνται σε ηλικία κάτω των 65 ετών, αλλά και εκείνους των οποίων οι συντάξεις διαμορφώνονται με βάση τον τελευταίο μισθό. Αυτό ακριβώς

«φωτογραφίζει» ο κ. Μαγγίνας ως «παραλογισμούς» και «κραυγαλέεςδιαφορές παροχών». Ορισμένες από τις άμεσες αλλαγές αναμένεται να αφορούν:

1. Οσους λαμβάνουν κύρια και επικουρική σύνταξη πάνω από το 90% των συντάξιμων αποδοχών με στόχο να προσαρμοστούν στο μοντέλο των νέων ασφαλισμένων, οι οποίοι λαμβάνουν 70% κύρια και 20% επικουρική σύνταξη. Απώλειες θα έχουν οι ασφαλισμένοι των ΔΕΚΟ και τραπεζών.

2. Οσους συνταξιοδοτούνται προ του γενικού ορίου των 65 ετών και κυρίως όσοι αποχωρούν από την εργασία τους σε ηλικία κάτω των 60 ετών. Στόχος είναι να περιοριστεί δραστικά ο αριθμός των πρόωρων συντάξεων, κάτι που

αφορά κατά κύριο λόγο τα ειδικά Ταμεία και κυρίως τις γυναίκες.

3. Τον τρόπο υπολογισμού της σύνταξης, ειδικώς για αυτούς των οποίων η σύνταξη υπολογίζεται με βάση τον τελευταίο μισθό ή με ένα πολύ μικρό τμήμα του εργασιακού του βίου. Η αλλαγή αυτή θα σημάνει σαφώς χαμηλότερο ποσό σύνταξης.

4. Οσους συνταξιοδοτούνται στα 35 έτη και στην ηλικία των 58 ετών, όριο που θα αυξηθεί στα 60 έτη, ενώ θα τεθεί όριο ηλικίας και για όσους σήμερα συνταξιοδοτούνται με 37 έτη ασφάλισης χωρίς να υφίσταται κανένα όριο.

5. Η ισχύς των μέτρων δεν θα επηρεάσει όσους έχουν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, δηλαδή όσους εξέρχονται εντός της επόμενης πενταετίας. Ο κυβερνητικός σχεδιασμός για την ενοποίηση των Ταμείων περιλαμβάνει τα εξής:

Κύρια ασφάλιση: 6- 8 Ταμεία. Αυτό σημαίνει ότι θα δημιουργηθούν ασφαλιστικοί φορείς για τους μισθωτούς (ΙΚΑ), τους αυτοαπασχολουμένους (ΟΑΕΕ), τους αγρότες (ΟΓΑ), τους δημοσίους υπαλλήλους, τους επιστήμονες (μηχανικοί, δικηγόροι, γιατροί) και πιθανότατα για τους εργαζομένους στον Τύπο με την ενοποίηση των ήδη υπαρχόντων τεσσάρων Ταμείων.

Επικουρική ασφάλιση: 10 Ταμεία. Αναμένεται να είναι οι φορείς των μισθωτών (ΤΕΑΜ), των δημοσίων υπαλλήλων (ΤΕΑΔΥ), των εργαζομένων στις ΔΕΚΟ, των δημοτικών και κοινοτικών υπαλλήλων, των σωμάτων ασφαλείας, των αυτοαπασχολουμένων, των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις, των εργαζομένων στη βιομηχανία, των δημοσιογράφων και των τραπεζοϋπαλλήλων (ΕΤΑΤ).

Οι δύο ή τρεις Οργανισμοί Πρόνοιας αναμένεται να αφορούν τους δημοσίους υπαλλήλους, τους εργαζομένους σε ΔΕΚΟ και τράπεζες και τα σώματα ασφαλείας.