Εξώδικο προς το Διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου για παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας

div style=”text-align: center”>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

6/2/13
Ο Σύλλογος Εργαζομένων Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου τη Δευτέρα 4/2/13 κατέθεσε εξώδικη διαμαρτυρία στο διοικητή του Νοσοκομείου Αγ. Νικολάου Αλ. Μαυρικάκη σχετικά με τη μη τήρηση της εργασιακής νομοθεσίας από το Νοσοκομείο προς τους εργαζόμενους.
 
Συγκεκριμένα η διαμαρτυρία αφορά στα παρακάτω θέματα:
  • Υπάρχουν περιπτώσεις που δε χορηγείται στους εργαζόμενους ούτε μία ημέρα ανάπαυσης την εβδομάδα (επτά ημέρες συνεχόμενη εργασία).
  • Επίσης, όταν χορηγείται μόνο μία ημέρα ανάπαυσης ανά εβδομάδα και όχι δύο όπως ορίζει ο νόμος, το υπόλοιπο δε χορηγείται την ακόλουθη εβδομάδα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που δεν τους έχουν χορηγηθεί και τους οφείλεται μεγάλος αριθμός ημερών ανάπαυσης (ακόμα και 30).
  • Ακόμη, δεν τηρείται η διάταξη του νόμου για τις 12 ωρες ανάπαυση ανάμεσα σε δύο βάρδιες. Πολλοί εργαζόμενοι υπηρετούν, απόγευμα – πρωί (15.00-23.00 + 07.00 – 15.00) ή πρωί- νύχτα (07.00 – 15.00 + 23.00 – 07.00) ή απόγευμα-πρωί-νύχτα (15.00-23.00 + 07.00–15.00 + 23.00-07.00) ή ακόμα και απόγευμα-πρωί-νύχτα -νύχτα (15.00-23.00 + 07.00–15.00 + 23.00–07.00 + 23.00-07.00).
  • Τέλος, δε χορηγούνται στους εργαζομένους οι κανονικές άδειες στο χρόνο που προβλέπει ο δημοσιουπαλληλικός κώδικας, αλλά μπορεί να περάσουν έως και πέντε μήνες για να χορηγηθεί άδεια σε έναν υπάλληλο. Υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις εργαζομένων σε διάφορα τμήματα που τους οφείλονται ημέρες από την κανονική άδεια του έτους 2012, αλλά και του 2011(!).
     
Οι παραβιάσεις των ανωτέρω διατάξεων έχουν ως αποτέλεσμα να μην εξασφαλίζεται ο επαρκής χρόνος ανάπαυσης των εργαζομένων, γεγονός που εγκυμονεί κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια τους.
Ακόμη, οι παραπάνω παραβιάσεις της εργασιακής νομοθεσίας έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών προς τους χρήστες των υπηρεσιών υγείας και δεν διασφαλίζουν την ασφαλή νοσηλεία τους.
 
Ο Σύλλογος καλεί τη διοίκηση να συμμορφωθεί με τις νόμιμες υποχρεώσεις της εντός μηνός και δηλώνει ότι σε διαφορετική περίπτωση, θα ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμα της για να προστατεύσει τα εργασιακά δικαιώματα και την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων στο Νοσοκομείο καθώς και την ασφαλή νοσηλεία των πολιτών.
 
Παράλληλα με το εξώδικο, ο Σύλλογος Εργαζομένων καλεί τα μέλη του σε παράσταση διαμαρτυρίας για τα παραπάνω θέματα στο γραφείο της Διοίκησης, τη Δευτέρα 11/2 και ώρα 13.30.
 
Για το ΔΣ
ο πρόεδρος ο Γραμματέας
 
 
Γ. Μανουσάκης Δ. Χαλκιαδάκης