Εξώδικο της ΕΙΝΑ προς τον Διοικητή της 6ης ΥΠΕ

p>Με εξώδικο που απέστειλε η Ενωση Αχαίας προς τον Διοικητή της 6 ης ΥΠΕ κ. Γκούμα (κλικ εδώ) διατυπώνεται η εντονότατη αντίδραση της ΕΙΝΑ για το πόνημα του νομικού συμβούλου της ΥΠΕ (κλικ εδώ), το οποίο φρόντισε ο κ. Γκούμας να μετατρέψει σε φέιγ βολάν, διανέμοντάς το σε όλα τα νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους προς τους γιατρούς της Υγειονομικής Περιφέρειας που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας, προκειμένου να ασκήσει εκφοβισμό.

 Χαρακτηρίστηκα τονίζεται στο εξώδικο:

«σας δηλώνουμε από τώρα με το πιο κατηγορηματικό και κρυστάλλινο τρόπο, να μη διανοηθείτε αλλ’  ούτε καν να αποπειραθείτε να προβείτε σε ενέργειες σε βάρος μας, είτε εσείς είτε οι Διοικήσεις των Νοσοκομείων, αρμοδιότητας της 6ης Υ.ΠΕ., διότι η αντίδραση θα είναι αποφασιστική, άμεση, μαζική και προς κάθε κατεύθυνση».

Και λίγο παρακάτω τονίζεται προς τον Διοικητή της ΥΠΕ

«Επιπλέον, η θέση σας επιβαρύνεται έτι περαιτέρω, διότι εμμέσως, πλην σαφώς, επικροτείτε τη τακτική των Διοικήσεων των Νοσοκομείων αρμοδιότητάς σας, να υποχρεώνουν με απειλές και εκφοβισμούς τους Ιατρούς να εργάζονται, όταν τους οφείλονται δεδουλευμένα, αλλ’ επίσης και να εργάζονται “δωρεάν” ή “επί πιστώσει”(!!!), γεγονός που καταστρατηγεί βασικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας όπως και τη διάταξη της παρ.3 του άρθρου 22 του Συντάγματος (ήδη παρ.4, όπως αυτή αναριθμήθηκε με τη παρ.Α του Ψηφίσματος της Ζ”””” Αναθεωρητικής Βουλής, ΦΕΚ Α”””” 84/17-04-2001), κατά την οποία “Οποιαδήποτε μορφή αναγκαστικής εργασίας απαγορεύεται“.