Εξτρα χαράτσι 1.611 € για κάθε νοικοκυριό

Κατά μέσον όρο 1.611 ευρώ θα πληρώσουν τα νοικοκυριά το 2012 για φόρους, τέλη και ειδικές εισφορές. «Πρώτη γεύση» των νέων επιβαρύνσεων θα πάρουν οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι την 1η Ιανουαρίου, οπότε θα μειωθούν οι καθαρές τους αποδοχές λόγω αύξησης του παρακρατούμενου φόρου. Με τα έντεκα φορο-χτυπήματα σε εισόδημα, ακίνητα και κατανάλωση θα αφαιρέσουν από τους φορολογούμενους 6,4 δισ. επιπλέον σε σχέση με φέτος.

Μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους θα καταφθάσουν αργοπορημένα τα σημειώματα για την πληρωμή των τελών και των φόρων στα ακίνητα για την προηγούμενη τριετία, στη συνέχεια θα έλθουν τα σημειώματα για το ειδικό τέλος των ακινήτων και από την άνοιξη και μετά θα ταχυδρομούνται τα νέα καυτά σημειώματα από την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων.

Η φορολογική αφαίμαξη θα προέλθει από:

1. τη μείωση του αφορολόγητου ορίου στα 5.000 από τα 8.000 ευρώ, τις αλλαγές στη φορολογική κλίμακα για τα φυσικά πρόσωπα, την παρακράτηση της εισφοράς αλληλεγγύης για το 2012 από τις μηνιαίες αποδοχές.

2. Τις περικοπές στις εκπτώσεις για τις αφορολόγητες δαπάνες.

3. Τα νέα αυξημένα μέχρι 100% τεκμήρια διαβίωσης.

4. Την πληρωμή της εισφοράς αλληλεγγύης.

5. Το ειδικό τέλος των ακινήτων.

6. Την καταβολή του αυξημένου τέλους επιτηδεύματος.

7. Τις ειδικές εισφορές στα τεκμήρια διαβίωσης.

8. Την αναπροσαρμογή των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων.

9. Την καταβολή του ΕΤΑΚ για το 2009, καθώς και του ΦΑΠ του 2010 και 2011

10. Τα νέου τύπου αντικειμενικά κριτήρια για τον προσδιορισμό του φορολογητέου εισοδήματος των ελεύθερων επαγγελματιών.

11. Την εξομοίωση της φορολογίας του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης.

ΚΩΣΤΑΣ ΑΝΤΩΝΑΚΟΣ
antonakos@pegasus.gr