Ευρωβαρόμετρο

Σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου, η δημόσια υγεία παραμένει πρώτη προτεραιότητα στις ανάγκες των πολιτών.

Δυστυχώς, μέχρι στιγμής, τα κόμματα δε φαίνεται να έχουν αντιληφθεί πόσο σημαντική είναι η κάλυψη των αναγκών υγείας, ώστε να δώσουν το ανάλογο βάρος στα προγράμματα και τις παρουσίες τους.