Φαρισαίοι

«Εἶπεν ὁ Κύριος την παραβολήν ταύτην· ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης».

Αυτό το εδάφιο της Καινής Διαθήκης διαβάζονταν χτες στις εκκλησίες, αφού επρόκειτο για την Κυριακή του Τελώνου και του Φαρισαίου, αρχή του Τριωδίου.

Αμαρτωλοί και οι δύο, ο ένας τελώνης εξ επαγγέλματος, ο άλλος φαρισαίος εξ ιδιότητος, ως μέλος του ιερατείου, απ’ αυτούς που εκδίωξε ο Ιησούς με μαστίγιο από τον Ναό και είπε το περίφημο: «Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί…».

Όλες οι εποχές διέθεταν τους φαρισαίους τους. Άλλους εξ ιδιότητος και άλλους εκ πεποιθήσεως. Πρόχειρο παράδειγμα η ΠΑΝΔΗΚΙ, η διασπασθείσα παράταξη της ΝΔ στον ΠΙΣ.

Στέλνουν πύρινα μηνύματα σε όλους τους γιατρούς της χώρας, καταγγέλλοντας άλλοτε το υπουργείο Υγείας και άλλοτε τους ομοδόξους τους στον ΠΙΣ. Συχνά και τους δύο. Μόλις όμως βρεθούν πρόσωπο με πρόσωπο με τον Θάνο Πλεύρη ή την Μίνα Γκάγκα αρχίζουν υποκλίσεις, ευχαριστίες, χαμόγελα και ρεβεράντζες, αλλά και επιθέσεις σε όποιον τολμήσει να κατηγορήσει τον αγαπημένο τους υπουργό για ασυνέπεια.

Ουαί υμίν Γραμματείς και Φαρισαίοι υποκριταί…