Φάρμακα: Πλαφόν 3 ευρώ στη συμμετοχή για τα γενόσημα υπέγραψε ο Άδωνις Γεωργιάδης

Μετά τις οργισμένες αντιδράσεις πολιτών και του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αθηνών για τις νέες τιμές στα γενόσημα φάρμακα, το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε πλαφόν. Τι προβλέπει.

Υπουργική Απόφαση με θέμα τη «Ρύθμιση Θεμάτων Τιμολόγησης Φαρμάκων» υπέγραψε την Παρασκευή (16/02) ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, στον απόηχο των σφοδρών αντιδράσεων μετά τις μεγάλες αυξήσεις σε τουλάχιστον 1.700 γενόσημα φάρμακα.

Σύμφωνα με τη νέα Υπουργική Απόφαση, η επιπλέον επιβάρυνση στα γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών ευρώ για κάθε σκεύασμα.

«Κάθε εφαρμογή πολιτικής πρέπει να εξυπηρετεί διάφορους στόχους» δήλωσε ο Άδωνις Γεωργιάδης. «Από τη μία, στην προκειμένη περίπτωση τον έλεγχο της φαρμακευτικής δαπάνης, πράγμα που είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε εάν θέλουμε να μπορούμε να διευκολύνουμε την είσοδο νέων καινοτόμων φαρμάκων στην τελική λίστα και αν είναι να σώσουμε περισσότερες ανθρώπινες ζωές και από την άλλη, να αποφύγουμε την υπερβολική επιβάρυνση των ασθενών στην περίπτωση που για τους δικούς τους λόγους δεν θέλουν να αλλάξουν το σκεύασμα το οποίο χρησιμοποιούν» συνέχισε.

«Η πρόσφατη απόφαση του ΕΟΠΥΥ, τι λέει; Λέει ότι ο ΕΟΠΥΥ αποζημιώνει το φτηνότερο γενόσημο. Αυτό δυνητικά δημιουργεί τον κίνδυνο ότι αν ένας ασθενής ή ο γιατρός του επιλέγει ένα ακριβότερο γενόσημο, η διαφορά επιβαρύνει τον ασθενή. Στις περισσότερες των περιπτώσεων αυτή η βάση είναι πάρα πολύ μικρή, γιατί οι τιμές των γενοσήμων είναι χαμηλές και κοντά η μία με την άλλη. Σε κάποιες όμως οριακές περιπτώσεις αυτό θα μπορούσε δυνητικά να είναι και αρκετά μεγάλη επιβάρυνση» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

«Για να αποφύγουμε, λοιπόν, αυτήν την στρέβλωση, που δεν αποτελεί πολιτική μας βούληση, προσέθεσα σε νέα Υπουργική Απόφαση “κόφτη” στα 3 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι για τα γενόσημα φάρμακα η επιπλέον επιβάρυνση ενός ασθενούς δεν μπορεί να είναι περισσότερη από 3 ευρώ ανά σκεύασμα» εξήγησε.

«Στόχος μας είναι με την πολιτική διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων να εξοικονομήσουμε από την δαπάνη χώρο για την εισαγωγή καινοτόμων θεραπειών που θα τις έχει απόλυτη ανάγκη ο κόσμος. Όταν ο ασθενής χρειαστεί ένα καινοτόμο φάρμακο, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να του το δώσουμε» κατέληξε ο κ. Γεωργιάδης.

Σημειώνεται ότι η παραπάνω ενέργεια έρχεται μετά τις μεγάλες αυξήσεις σε τουλάχιστον 1.700 γενόσημα φάρμακα που εντοπίστηκαν με το καινούργιο δελτίο τιμών φαρμάκων, με συνέπεια την επιβάρυνση των ασφαλισμένων. Οι νέες αυξήσεις ενεργοποιήθηκαν από τη Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024, με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Αθηνών να αντιδρά εξαρχής, αναφέροντας πως συμμερίζεται την “δίκαιη αγανάκτηση” των πολιτών, μετά από την τελευταία “κυβερνητική επιλογή”.

Η Υπουργική Απόφαση

10186/16-2-2024
Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 1144).

 

Αριθμ. 10186/16-2-2024

Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργικής απόφασης «Ρύθμιση Θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 1144).

(ΦΕΚ Β 9371/16.2.2024)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 247 έως 256 του ν. 4512/2018 «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (Α’ 5), και ειδικότερα το άρθρο 254.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 51 του ν. 4633/2019 «Σύσταση Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας ΕΟΔΥ, ρυθμίσεις για τα προϊόντα καπνού, άλλα ζητήματα του Υπουργείου Υγείας και λοιπές διατάξεις, (Α’ 161).

3. Τις διατάξεις του ν. 3816/2010 «Ρύθμιση επιχειρηματικών και επαγγελματικών οφειλών προς τα πιστωτικά ιδρύματα, διατάξεις για την επεξεργασία δεδομένων οικονομικής συμπεριφοράς και άλλες διατάξεις» (Α’ 6).

4. Τις διατάξεις του ν. 3918/2011 «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις» (Α’ 31).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα (π.δ. 63/2005, Α’ 98), σε συνδυασμό με την περ. 22 του άρθρου 119 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

6. Τις διατάξεις του π.δ. 121/2017 «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας» (Α’ 148).

7. Το π.δ. 77/2023 «Σύσταση Υπουργείου και μετονο-μασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομα-σία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευόμενων φορέων» (Α’ 130).

8. Το π.δ. 2/2024 «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α’ 2).

9. Την Οδηγία 89/105/ΕΟΚ της 21ης Δεκεμβρίου 1988, σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τον καθορισμό των τιμών των φαρμάκων για ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους των στα πλαίσια των εθνικών ασφαλιστικών συστημάτων υγείας.

10. Την υπό στοιχεία Δ3(α) 34943/12-7-2022 υπουργική απόφαση «Τρόπος ορισμού των τιμών αναφοράς που αποτελούν ασφαλιστικές τιμές αποζημίωσης για τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης (ΦΚΑ) και τον ΕΟΠΥΥ» (Β’ 3746).

11. Την υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 υπουργική απόφαση «Ρύθμιση Θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων» (Β’ 1144), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

12. Την υπ’ αρ. οικ. 43063/20-05-2014 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αρ. οικ. 38733/6-5-2014 (Β’ 1144) υπουργικής απόφασης: Τροποποίηση του άρθρου 14 παρ. 2 της υπ’ αρ. οικ. 3457 (Β’ 64/2014) υπουργικής απόφασης, “Ρύθμιση θεμάτων τιμολόγησης φαρμάκων”» (Β’ 1276).

13. Την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.12033/15.2.2016 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 38733/ 06-05-2014 (Β’ 1144) υπουργικής απόφασης» (Β’ 355).

14. Την υπό στοιχεία Γ5/οικ. 41797/04-06-2015 υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση της υπ’ αρ. 38733/ 29.04.2014 υπουργικής απόφασης “Ρύθμιση θεμάτων αποζημίωσης φαρμάκων” (Β’ 1144)» (Β’ 1043).

15. Τις υπό στοιχεία Γ5(α) οικ./102390, 102389, 102388/ 31-12-2015 αποφάσεις «Διορθωτικά δελτία Τιμών Φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

16. Την υπό στοιχεία Γ5 (Α)ΟΙΚ./8584/3-2-2016 απόφαση «Τροποποίηση των υπουργικών αποφάσεων διορθωτικών τιμών δελτίων τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης».

17. Το υπό στοιχεία Β2β, Β1α 10184/16-02-2024 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας, σύμφωνα με το οποίο: «από το περιεχόμενο της προωθούμενης υπουργικής απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη στον προϋπολογισμό του ΕΟΠΥΥ ή στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υγείας», αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Την τροποποίηση της υπ’ αρ. 38733/6.5.2014 (Β’ 1144) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει:

Αντικαθίσταται το προτελευταίο εδάφιο που προστέθηκε με την υπ’ αρ. 43063/2014 (Β’ 1276) υπουργική απόφαση, και το οποίο αντικαταστάθηκε με την υπό στοιχεία Γ5(α)/οικ.12033/15.2.2016 (Β’ 335) υπουργική απόφαση ως εξής:

«Το ποσόν που ο ασθενής καλύπτει πέραν της θεσμοθετημένης συμμετοχής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των 20 ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα και ειδικότερα για γενόσημα φάρμακα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ύψος των τριών (3) ευρώ ανά μοναδιαίο σκεύασμα».

Η παρούσα ισχύει από την δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2024

Ο Υπουργός

ΣΠΥΡΙΔΩΝ-ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ