Φαρμακοποιοί: Προσφεύγουν στο ΣτΕ για το «άνοιγμα» του ωραρίου

Αίτηση ακύρωσης και αναστολής εκτέλεσης της απόφασης για το ωράριο των φαρμακείων κατέθεσε προχθές ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος (ΠΦΣ) στο Συμβούλιο της Επικρατείας ζητώντας ταυτόχρονα να χορηγηθεί προσωρινή διαταγή αναστολής εκτέλεσης της απόφασης που προσβλήθηκε.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του ΠΦΣ, η απελευθέρωση στο ωράριο αντίκειται στις συνταγματικές διατάξεις που κατοχυρώνουν την προστασία της υγείας, καθώς και στον ισότιμο ανταγωνισμό. Επίσης, αντιβαίνει στις διατάξεις του νόμου για τον "Καλλικράτη", οι οποίες προβλέπουν αρμοδιότητα των δήμων για τον καθορισμό του ωραρίου λειτουργίας των φαρμακείων.