ΦΕΚ- «κανονισμός παροχών» του ΕΟΠΥΥ & πίνακας αμοιβών γιατρών που θα συμβληθούν με τον ΕΟΠΥΥ

div style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ τόσο ο περίφημος «κανονισμός παροχών» του ΕΟΠΥΥ, όσο και το μπακαλοτέφτερο με τις αμοιβές γιατρών που θα συμβληθούν με τον Οργανισμό-τέρας (κλικ εδώ).

Είναι προφανές ότι η ομάδα Λοβέρδου-Κουτρουμάνη εκτελεί συμβόλαιο και προσπαθεί να τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις που ανάλαβε.