ΦΕΚ- κατάργηση μηχανογραφικής άδειας και τις αλλαγές στη χορήγηση αναρρωτικής άδειας, τις εκπαιδευτικές άδειες, τις άδειες εξετάσεων, τις γονικές άδειες στο δημόσιο τομέα