Φλώρινα Απόφαση ΓΣ για το 48ωρο

p>

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Γενικής Συνέλευσης
Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας

 

Εγκρίθηκε σχεδόν
ομόφωνα την 20-10-2008

 

Με σταθερότητα, επιμονή και χωρίς καμία διάθεση
υποχώρησης, διεκδικούμε βελτίωση των συνθηκών εργασίας μας και
ουσιαστική αναβάθμιση της μισθολογικής μας κατάστασης, στη βάση των αποφάσεων
του τελευταίου έκτακτου συνεδρίου της ΟΕΝΓΕ.

Αρνούμαστε
να αποδεχθούμε το υπάρχον καθεστώς εφημεριών, ως τρόπο αντικατάστασης
εισοδημάτων που κανονικά θα έπρεπε να λαμβάνουμε μέσω των τακτικών αποδοχών, οι
οποίες είναι χρόνια καθηλωμένες σε απαράδεκτα επίπεδα.

Αρνούμαστε
να υπονομεύεται η προσωπική μας ζωή, η ψυχική μας υγεία αλλά και η ικανότητα
για λήψη σωστών ιατρικών αποφάσεων και ασφαλή εκτέλεση ιατρικών πράξεων από
εργασία που μας επιβάλλεται κατά παράβαση των σχετικών Οδηγιών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

 

Επειδή
καμία ουσιαστική πρόοδος δεν σημειώθηκε τους τελευταίους μήνες στο θέμα της
υπογραφής Συλλογικής Σύμβασης, με αποκλειστική ευθύνη του Υπουργείου Υγείας

Επειδή ο
Υπουργός προκλητικά αγνοεί τα αιτήματά μας, την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία αλλά και
τις αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Επειδή
δεν είμαστε διατεθειμένοι να συρθούμε σε άλλη μια χρονιά καταναγκαστικής,
κακοπληρωμένης και επικίνδυνης για τους ασθενείς εργασίας

 

Δ η λ ώ ν ο υ μ ε      ό τ ι

 

 • Δεν θα υπογράψουμε κανενός είδους δήλωση
  συναίνεσης
  για υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπτού χρόνου εργασίας. Σε
  περίπτωση που οι εφημερίες μας δεν αποζημιωθούν όπως ακριβώς αναγράφονται
  στο επίσημο μηνιαίο πρόγραμμα και μέσα στα συνήθη χρονικά όρια, θα
  ασκήσουμε κάθε δικαίωμα που μας παρέχει ο Νόμος, με πρώτο αλλά όχι και
  αποκλειστικό αυτό της επίσχεσης εργασίας.
 • Όσοι από μας θεωρούμε ότι τα περιθώρια
  ΅καλής πίστηςΆ προς τις από ετών εξαγγελίες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας
  του Υπουργείου Υγείας έχουν εξαντληθεί, καταθέτουμε για το μήνα
  Νοέμβριο 2008 προγράμματα εφημεριών σύμφωνα με τις ισχύουσες στη Χώρα μας
  και την Ευρωπαϊκή Ένωση διατάξεις για την οργάνωση του χρόνου εργασίας
 • Η εκτέλεση προγραμμάτων εφημεριών καθΆ υπέρβαση των
  οριζομένων από τις ως άνω διατάξεις κατόπιν εντολής των
  αρμοδίων οργάνων του Νοσοκομείου σε καμία περίπτωση δεν καθιστά
  δεδομένη τη συναίνεσή μας
  , μας απαλλάσσει δε από οποιαδήποτε αστική ή
  ποινική ευθύνη πιθανώς προκύψει σε βάρος μας εξαιτίας παράνομης εργασίας
  και δεν αποκλείει την άσκηση από μέρους μας οποιουδήποτε νόμιμου
  δικαιώματος μας στο άμεσο ή απώτερο μέλλον.

 

 

 

 

 

Εγκρίνουμε επίσης

 

·       
Την κοινοποίηση αυτής της απόφασης στο Διοικητή,
το Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και το Επιστημονικό Συμβούλιο του Γ.Ν.
Φλώρινας

·       
Την κοινοποίηση αυτής της απόφασης στις αρμόδιες
εισαγγελικές αρχές της Φλώρινας

·       
Την με κάθε πρόσφορο τρόπο ενημέρωση των πολιτών
της Φλώρινας

·       
Τη σύγκληση νέας Συνέλευσης την 29-10-2008,
ώρα 13:00

 

 

Για τη Νοσοκομειακή Επιτροπή

 

Κ. Γεωργακόπουλος                                                               Γ.
Δαμιανίδης