Φως στη Σχολή Τυφλών

Ενα αμυδρό φως διαφαίνεται για το μέλλον της Σχολής Τυφλών Θεσσαλονίκης, το οικονομικό έλλειμμα της οποίας αναμένεται να φτάσει στις 900.000 ευρώ ώς το τέλος του χρόνου.

Οι εργαζόμενοι σταμάτησαν την επίσχεση εργασίας που έκαναν επί 1,5 μήνα, σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσουν την ηγεσία του υπουργείου Υγείας. Αίτημά τους, να μετατραπεί το ίδρυμα σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, μια και χρηματοδοτείται από το υπουργείο Υγείας, αλλά μέσω της νομαρχίας Θεσσαλονίκης. Την περασμένη εβδομάδα το Δ.Σ. της Σχολής Τυφλών και εκπρόσωποι των εργαζομένων συναντήθηκαν με την υφυπουργό Υγείας, Φώφη Γεννηματά, η οποία υποσχέθηκε έκτακτη επιχορήγηση 80.000 ευρώ και μικρή αύξηση του προϋπολογισμού του 2010 και υποσχέθηκε ότι, σε συνεργασία και με τους άλλους φορείς τυφλότητας, θα αναζητήσει λύση για να μετατραπεί η Σχολή Τυφλών σε ΝΠΔΔ. Η νομαρχία Θεσσαλονίκης θα δώσει 137.000 ευρώ και 90.000 ευρώ από προηγούμενες επιχορηγήσεις. Ποσό 670.000 ευρώ από το συνολικό έλλειμμα αφορά ένσημα και εισφορές προς το ΙΚΑ, για την εξόφληση του οποίου έγινε ρύθμιση μεταξύ της διοίκησης της Σχολής Τυφλών και του ΙΚΑ.