ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΠΑΚΑΔΗΜΑ (ΜΕΡΑ25): Χωρίς ΔΣ το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2021
 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς: τον Υπουργό Υγείας
Θέμα: «Χωρίς ΔΣ το Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας»

Σε συνέχεια των συνολικά 17 αναπάντητων ερωτήσεων που έχω θέσει από την αρχή της θητείας μου μέχρι και πριν από λίγες ημέρες (15/02/2021) αναφορικά με θέματα που αφορούν στη διοίκηση και τη διαχείριση του Γενικού Νοσοκομείου Νίκαιας καθώς και σε αυθαιρεσίες και καταγγελίες εργαζομένων και ασθενών, άλλη μια «πρωτοτυπία» της Διοίκησης του συγκεκριμένου νοσοκομείου έρχεται στο φως της δημοσιότητας.

Συγκεκριμένα, εδώ και πάνω από ένα χρόνο δεν λειτουργεί στο συγκεκριμένο νοσοκομείο Διοικητικό Συμβούλιο, μολονότι τα αιρετά μέλη του ΔΣ έχουν εκλεγεί από τον Δεκέμβριο του 2019, με το Υπουργείο Υγείας να μην έχει ορίσει ακόμα (Φεβρουάριος 2021) τη σύνθεσή του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα όλες οι αποφάσεις του Αναπληρωτή Διοικητή και πλέον Διοικητή του νοσοκομείου κ Μύτογλου να προχωράνε, με την έγκρισή τους από το ΔΣ να εκκρεμεί.
Κατόπιν των παραπάνω και με δεδομένο πως ακόμα δεν έχω λάβει απάντηση στην από 19/11/2020 ερώτησή μου (Α.Π. 1912) που αφορούσε στη διαδικασία εγκρίσεως τροποποιήσεων προϋπολογισμού οικονομικής χρήσης 2020 του Γενικού Κρατικού Νίκαιας,

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

Για ποιο λόγο δεν έχουν οριστεί ακόμα τα από τον Δεκέμβριο 2019 αιρετά μέλη του ΔΣ του Γενικού Κρατικού Νοσοκομείου Νίκαιας;

Ποιος είναι υπεύθυνος για την καθυστέρηση ορισμού της σύνθεσης του Δ.Σ του Γενικού Κρατικού Νίκαιας;

Πόσο χρονικό διάστημα μπορεί ένας Διοικητής να παίρνει αποφάσεις με την υποσημείωση πως η απόφαση θα εγκριθεί από το επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου;

Ποιες οι αρμοδιότητες του Δ.Σ. ενός νοσοκομείου;

Δύναται το Δ.Σ. ενός νοσοκομείου να απορρίψει εισήγηση ή/και απόφαση Διοικητή;

Αν όχι, ποιος ο λόγος ύπαρξης Δ.Σ. σε νοσοκομείο;

Αν ναι, πώς είναι νομικά κατοχυρωμένες οι αποφάσεις του Διοικητή και προχωράνε σε υλοποίησή τους;

Πόσο νομιμοποιημένη είναι η εκ των υστέρων έγκριση αποφάσεων που έχουν ήδη παράγει αποτέλεσμα;

Σε περίπτωση που το Δ.Σ. του συγκεκριμένου νοσοκομείου μπορεί τελικά να μην εγκρίνει τελικά μια απόφαση του Διοικητή που έχει ήδη υλοποιηθεί, ποια ακριβώς διαδικασία ακολουθείται;

Δύναται ο Διοικητής ενός νοσοκομείου να προχωρά σε αναπροσαρμογές προϋπολογισμού δίχως έγκριση Δ.Σ.;

Αν ναι, πού ακριβώς ορίζεται αυτό;

Αν όχι, για ποιο λόγο έχει γίνει αυτό στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας;

Ποια η διαδικασία επικύρωσης των τροποποιήσεων του προϋπολογισμού ενός νοσοκομείου;

Προβλέπεται από τον κανονισμό η εκ των υστέρων επικύρωση αποφάσεων και τροποποιήσεων προϋπολογισμού κρατικού νοσοκομείου από το Δ.Σ. του;
 

Η ερωτώσα βουλευτής
 
Φωτεινή Μπακαδήμα