Φτωχότερη χώρα στην Ε.Ε. των 15 η Ελλάδα

Κάτω από τα επίπεδα του 1984 είναι καθηλωμένη η αγοραστική δύναμη του μέσου ακαθάριστου μισθού στην Ελλάδα. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει η έκθεση του Ινστιτούτου Εργασίας των ΓΣΕΕ και ΑΔΕΔΥ για το 2008. Η Ελλάδα, με ποσοστό 21% του πληθυσμού κάτω από τα όριο φτώχειας, συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με τα μεγαλύτερα ποσοστά στην Ε.Ε. – 27. Μόνο η Λεττονία παρουσιάζει μεγαλύτερο ποσοστό, ενώ η χώρα μας κατέχει το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των «15» της Ε.Ε.