Φυτοφάρμακα και υγεία: Η κρίση στα Κύμινα-Μαλγαρα του N. Θεσσαλονίκης

p style=”margin: 0cm 0cm 0pt”>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

 

Φυτοφάρμακα και υγεία: Η κρίση στα Κύμινα-Μαλγαρα του N. Θεσσαλονίκης

 

Ένα ιδιαίτερο πρόβλημα με επίκεντρο τη ρύπανση του περιβάλλοντος και τις πιθανές επιπτώσεις της στην υγεία των ανθρώπων προέκυψε αυτές τις ημέρες στην περιοχή Κυμίνων και Μαλγάρων κοντά στη Θεσσαλονίκη.

Αγρότες χρησιμοποίησαν το φυτοφάρμακο Lentemul το οποίο προκάλεσε σημαντικές βλάβες στις γειτνιάζουσες  βαμβακοκαλλιέργειες.

Το φάρμακο αυτό έχει ως δραστική ουσία το 2,4 διχλωροφαινοξυακετικό όξύ (2,4-dichlorophenoxyacetic acid), γι’αυτό και ονομάζεται διεθνώς 2,4-D. Η ουσία αυτή ήταν βασικό συστατικό του Agent Orange που χρησιμοποιήθηκε από τον αμερικανικό στρατό στο Βιετνάμ με ανυπολόγιστες επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, ενώ αποτελεί μέρος του μεταβολισμού των διοξινών.

Όπως διαπίστωσαν ήδη οι αγρότες που το χρησιμοποίησαν, η λανθασμένη εφαρμογή του σε καλλιέργειες και χωρίς να ληφθούν υπόψιν τοπικά χαρακτηριστικά όπως η ένταση των ανέμων, η θερμοκρασία, κλπ  μπορεί να οδηγήσει σε άμεση καταστροφή των εκτεθειμένων φυτών.

Στον άνθρωπο μετά άμεση έκθεση προκαλείται ερεθισμός δέρματος, οφθαλμών, φάρυγγα και πνευμόνων, ίλιγγος, εμετοί, διάρροια, αδυναμία. Αναφέρονται επίσης αρθραλγίες, πονοκέφαλος, ζάλη, πυρετός, νευρολογικές διαταραχές, βλάβες στα νεφρά και το ήπαρ ενώ έχουν καταγραφεί και θάνατοι (Occupational Safet & Health Administration USA 1997).

Μετά από μακρόχρονη έκθεση  σε 2,4 D έχει τεκμηριωθεί συσχέτιση με διαφόρων εντοπίσεων καρκίνους όπως λάρυγγα και ενδοκρινών οργάνων, ενώ παρατηρείται τάση συσχέτισης με καρκίνο του πνεύμονα, σαρκώματα και non-Hodgkin λεμφώματα.

Παρά τα παραπάνω δεδομένα το  2,4 D συνεχίζει να χρησιμοποιείται σε πολλές χώρες. Η χρήση του έχει απαγορευτεί στις Σκανδιναβικές χώρες και συγκεκριμένα στη Σουηδία, Νορβηγία και Δανία.

 

Με βάση τα παραπάνω το επεισόδιο του κάμπου των Κυμίνων – Μαλγάρων φέρνει στην επιφάνεια μια σειρά ερωτημάτων που συνθέτουν τη νοσηρή πραγματικότητα της χώρας.

Συγκεκριμένα γίνεται για άλλη μια φορά αντιληπτό ότι δεν υπάρχει και κυρίως δεν εφαρμόζεται κανένα μέτρο προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και της υγείας των ίδιων των αγροτών σχετικά με την εφαρμογή φυτοφαρμάκων και ζιζανιοκτόνων. Η κερδοσκοπία ανεξέλεγκτων κυκλωμάτων αλλά και των ίδιων των αγροτών (φθηνότερα φάρμακα, μεγαλύτερες δόσεις, μεγαλύτερη -αλλά φαρμακωμένη- παραγωγή) αποτελεί το μόνο κίνητρο, τη μόνη αντίληψη για την αντιμετώπιση της αγροτικής παραγωγής.

Χαρακτηριστική είναι και η αντίδραση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και των ΜΜΕ που επικεντρώνουν αποκλειστικά στην πιθανή αποζημίωση που προφανώς πρέπει να διασφαλιστεί.

Κανείς δεν ασχολείται με τις αιτίες αυτής της καταστροφής (πως κυκλοφορούν αυτά τα φάρμακα, πως και με τι κριτήρια και μέσα αποφασίζεται η χρησιμοποίηση τους, ποια ενημέρωση σχετική γίνεται στους παραγωγούς, κλπ).

Τέλος πραγματικά κανείς δεν ασχολείται με τις επιπτώσεις στην υγεία, καταρχήν των έντονα εκτεθειμένων αγροτών αλλά και όλου τον πληθυσμού της περιοχής και των καταναλωτών των προϊόντων αυτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για ανατροπή των κυρίαρχων αντιλήψεων και για να αναδειχτεί ως πρωτεύον το δικαίωμα στην υγεία με την δημιουργία ολοκληρωμένου συστήματος υγείας με έμφαση στη δημόσια υγεία και την πρόληψη.


Η Συντονιστική Γραμματεία της Θεματικής Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ