Γ. ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ: πρώτες εκτιμήσεις πάνω στις προτάσεις της κυβέρνσης για τον ΕΟΠΥΥ

div align=”center”>ΠΡΩΤΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΟΠΥΥ
 
1. Όπως είναι φανερό και έχουμε τονίσει επανειλημμένα, οι προτάσεις των υπουργών Υγείας και Εργασίας δεν έχουν καμία σχέση με τη δημιουργία οργανωμένου δικτύου πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.
2. Οι προτάσεις αυτές βρίσκονται σε προκλητικά μεγάλη απόσταση από όλες τις διεκδικήσεις και τις αποφάσεις του ΠΙΣ. Με προτεινόμενες (ακαθάριστες;;) αμοιβές 800-1500 ευρώ μηνιαίως δοκιμάζει να μετατρέψει τους γιατρούς που θα συμβληθούν σε εξευτελιστικά χαμηλά αμοιβόμενους «δημόσιους λειτουργούς», που θα πρέπει οι ίδιοι να πληρώνουν για την επαγγελματική στέγη,τη γραμματειακή υποστήριξη και όλα τα έξοδα ιατρείου!
3. Ο αριθμός των γιατρών που προβλέπει η πρόταση να συμβληθούν είναι μόνο 15.000, άρα είναι κλειστός και αποκλείει την πλειοψηφία των συναδέλφων. Η αφερεγγυότητα δε του υπουργείου και των αρμοδίων όσο αφορά τη δυνατότητα όλων των μη συμβεβλημένων να συνταγογραφούν και να παραπέμπουν για εξετάσεις (αφού πιστοποιηθούν!!) προοιωνίζεται την εξαφάνιση μεγάλου αριθμού αυτοαπασχολούμενων γιατρών για τους οποίους το μέλλον θα είναι επισφαλής απασχόληση με εξευτελιστικές αμοιβές στις επιχειρήσεις υγείας, στις οποίες ανοίγει το δρόμο με τις νομοθετικές ρυθμίσεις η κυβέρνηση.
Η περίφημη ηλεκτρονική συνταγογράφηση δεν έχει περάσει ακόμα ούτε από την κοινοβουλευτική επιτροπή προμηθειών της οποίας οι εργασίες δεν έχουν αρχίσει ακόμα!
4. Για τους γιατρούς του ΙΚΑ προβλέπει το ήδη απαράδεκτο μισθολογικό καθεστώς, χωρίς ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά δικαιώματα και χωρίς δυνατότητα σύμβασης για το ιδιωτικό τους ιατρείο, άρα ουσιαστικά αποκλειστική απασχόληση χωρίς κανένα δικαίωμα και με εξευτελιστικές αμοιβές.
5. Οι απαράδεκτα χαμηλές προβλεπόμενες αμοιβές ανοίγουν το δρόμο για επιβάρυνση των ασφαλισμένων σε κάθε επίσκεψη προκειμένου να «συμπληρωθεί» το εισόδημα των γιατρών. Ο ιατρικός κόσμος πρέπει να αντισταθεί σε τέτοιες μεθοδεύσεις που αν υλοποιηθούν θα υπονομεύσουν τη δυνατότητα ενωτικών αγώνων με τους άλλους κλάδους των εργαζόμενων.
6. Η πρόταση μας για επείγουσα σύγκλιση της Ολομέλειας των Προέδρων των Ιατρικών Συλλόγων της χώρας δεν κατανοήθηκε προφανώς σαν προσπάθεια άμεσης ενημέρωσης και αγωνιστικής επαγρύπνησης του κλάδου. Η βιαστική και χωρίς ουσιαστική προετοιμασία σύγκλιση της ΓΣ του ΠΙΣ δεν έχει να προσφέρει τίποτα από τη στιγμή που με τεράστια ευθύνη των πλειοψηφιών των ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ δεν έχει γίνει επεξεργασία σχεδίου συλλογικής σύμβασης. Για εμάς οι αποφάσεις των προηγούμενων ΓΣ και το πλαίσιο των αγωνιστικών κινητοποιήσεων αποτελούν σταθερή βάση που δεν έχει λόγο να αλλάξει. Διαφωνούμε λοιπόν με τη βιαστική σύγκλιση ΓΣ του ΠΙΣ. Το νωρίτερο που θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί ΓΣ θα ήταν 27/8, αλλά εμείς θεωρούμε πιο πρόσφορη τη σύγκλιση της Ολομέλειας των Προέδρων.
7. Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε τις «προτάσεις» προκλητικές και απαράδεκτες και προτείνουμε με αποφάσεις των ιατρικών συλλόγων και του ΠΙΣ κανένας γιατρός να μην δεχτεί να υπογράψει μια τέτοια σύμβαση. Ο ιατρικός κόσμος πρέπει να προετοιμαστεί να αντιδράσει δυναμικά, σε συμμαχία με όλους τους εργαζόμενους, με αγωνιστικές κινητοποιήσεις από τις αρχές Σεπτέμβρη. Επαναλαμβάνουμε την αντίθεση μας στη συμμετοχή των ιατρικών φορέων σε διαδικασίες προσχηματικού διαλόγου που μόνο την επικοινωνιακή τακτική του υπουργείου εξυπηρετούν.
ΓΙΑΝΝΗΣ Γ ΜΠΑΣΚΟΖΟΣ
Α ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΙΣ