Γ. Σκουλάς: εφημερίες γιατρών 2008

p>ΘΕΜΑ: ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΥΓΕΙΑΣ

 

 

Η προσωρινή ρύθμιση με αναστολή εφαρμογής των άρθρων 6 και 5 του ΠΔ 88/1999 και 76/205, καθώς και η αναγνώριση εκ μέρους του Ελεγκτικού Συνέδριο ως «συγγνωστής πλάνης», είχε ως αποτέλεσμα να πληρωθούν οι εφημερίες των ιατρών όταν εργάζονταν πάνω από 48 ώρες εβδομαδιαίως για το 2007.  Ωστόσο για το 2008 θεωρείται σχεδόν βέβαιο ότι οι εφημερίες των ιατρών όταν εργάζονται για πάνω από 48 ώρες την εβδομάδα δεν θα πληρώνονται, καθώς εκκρεμούν ήδη 9 καταγγελίες στην ΕΕ και η περίπτωση της «συγγνωστής πλάνης» δεν πρόκειται να εισακουστεί για δεύτερη συνεχή χρονιά.

 

Κατόπιν αυτών

Ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός

 

Ποια ρύθμιση θα υπάρξει για τις εφημερίες των ιατρών ώστε όταν εργάζονται για παραπάνω από 48 ώρες εβδομαδιαίως να πληρώνονται το ποσό το οποίο δικαιούνται.

 

Τετάρτη 19.12.2007

Ο Ερωτών Βουλευτής

 

Γιάννης Γ. Σκουλάς