Γενικό Λογιστήριο του Κράτους: οι τακτικές εφημερίες καταβάλλονται αποκλειστικά από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού

p style=”margin: 0cm 0cm 3pt”>Βάσει εγγράφου που απέστειλε στα Νοσοκομεία το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (κλικ εδώ) οι τακτικές εφημερίες των γιατρών καταβάλλονται αποκλειστικά και μόνον από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, ενώ οι πρόσθετες εφημερίες καταβάλλονται από διαθέσιμες πιστώσεις των Νοσοκομείων και των ΔΥΠΕ.

Το εν λόγω έγγραφο προκαλεί ασφυκτικό καθεστώς στην καταβολή των τακτικών εφημεριών, δεδομένης της τεράστιας περικοπής κονδυλίων κατά το τρέχον έτος που ανέρχεται σε 100 εκατομμύρια ευρώ.

Πέραν όμως των πιστώσεων σοβαρό πρόβλημα προκύπτει και από τον τρόπο καταβολής των εφημεριών, αφού από 1/1/12 καταργήθηκε η πληρωμή με μισθοδοτικές καταστάσεις που γίνονταν κάθε 27 του επόμενου μήνα και γίνεται πλέον με χρηματικά εντάλματα που διαγράφουν τεράστια διαδρομή, με αποκλειστικό σκοπό την χρονοκαθυστέρηση στην καταβολή δεδουλευμένων, η οποία εγγίζει σε ορισμένες περιπτώσεις και τους έξι μήνες!

Η ΟΕΝΓΕ στην επικείμενη συνάντηση με τη νέα πολιτική ηγεσία του υπουργείου Υγείας θα θέσει δύο παραμέτρους στο ζήτημα των εφημεριών:

ΠΡΩΤΟΝ να δοθεί πρόσθετο κονδύλιο τουλάχιστον 100 εκατ. ευρώ, ώστε να είναι δυνατή η αποπληρωμή των δεδουλευμένων εφημεριών και

ΔΕΥΤΕΡΟΝ να επανέλθει ο τρόπος καταβολής σε όσα ίσχυαν μέχρι 31/12/11 και να πάψει όλος αυτός ο εμπαιγμός και η εμπλοκή δεκάδων υπηρεσιών στην καταβολή τους.

 

Δημήτρης Βαρνάβας