Για τη μετατροπή ενεργών εφημεριών

div align=”center”>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 
Πρόσφατα, συνάδελφοι ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου – Κ.Υ. Σητείας απέστειλαν εξώδικο στον Αναπληρωτή Διοικητή του Νοσοκομείου για την αυθαίρετη ενέργειά του να μετατρέψει τις προτεινόμενες από Διευθυντές Τμημάτων εφημερίες από ενεργείς σε μικτές ή ετοιμότητας.
Η Ένωση Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου, με κάθε καλή διάθεση να συμβάλει στην επίλυση αυτού του πολύ σοβαρού θέματος, έχει να επισημάνει τα παρακάτω:
Ο λόγος για τον οποίο απαιτείται η επιτέλεση εφημεριών από τους νοσοκομειακούς ιατρούς είναι η ΑΣΦΑΛΗΣ λειτουργία των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας επί 24ώρου βάσεως. (Ν. 3754/09, άρθρο 1). Η ασφάλεια αυτή είναι άμεση συνάρτηση της δυνατότητας να αντιμετωπίζεται το κάθε επείγον περιστατικό ασθενούς από ιατρό κατάλληλα εκπαιδευμένο προς τούτου. Το ασφαλέστερο για τους ασθενείς μηνιαίο πρόγραμμα εφημεριών προτείνεται από τους Διευθυντές των Τμημάτων στον Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και στο Επιστημονικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου. Ο Αναπληρωτής Διοικητής εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού ΜΕΤΑ από εισήγηση του Διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας και του Επιστημονικού Συμβουλίου. (Ν. 3329/05, αρθ. 7 και 9). Πουθενά ο νόμος δεν αναφέρει ότι ο Διοικητής ή ο Αναπληρωτής Διοικητής ενός νοσοκομείου έχει την δυνατότητα να επιλέγει ο ίδιος, κατά το δοκούν, το ασφαλέστερο πρόγραμμα εφημεριών, αν αυτό δεν έχει εισηγηθεί από τα παραπάνω δύο όργανα, τα οποία έχουν και τις κατάλληλες γνώσεις για να κρίνουν τα περί την ασφάλεια των ασθενών θέματα.
Το 2009 οι νοσοκομειακοί ιατροί συνυπέγραψαν με τον Υπουργό Υγείας μια Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας η οποία εν μέρει ενσωματώθηκε στον νόμο 3754/09, όπου ορίζεται ότι απαγορεύεται η μετατροπή των ενεργών εφημεριών σε ετοιμότητας. Στις μεικτές εφημερίες, ένα τμήμα του χρόνου τους είναι εφημερία ετοιμότητας, και σύμφωνα με γνωμοδότηση νομικού για τον ΠΙΣ «ο νομοθέτης στις εφημερίες ετοιμότητας εννοεί και τις μικτές».
Εφημερία ετοιμότητας σημαίνει ότι ο ιατρός βρίσκεται εκτός νοσοκομείου και καλείται να προσέλθει σε ¨σύντομο¨ χρονικό διάστημα, αν τούτο απαιτηθεί. Είναι ευνόητο ότι ο παραπάνω τρόπος εφημέρευσης δεν είναι ασφαλής για την αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού, μια και εξαρτάται από αστάθμητους παράγοντες, όπως η απόσταση στην οποία βρίσκεται το σπίτι του ιατρού από το νοσοκομείο καθώς και από την σωστή λειτουργία των δικτύων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Η εφημερία ετοιμότητας έχει το νόημα της συνεπικούρησης  άλλου ιατρού ο οποίος βρίσκεται σε ενεργό εφημερία και ο οποίος είναι σε θέση να αντιμετωπίσει από μόνος του ένα επείγον περιστατικό, για το οποίο όμως μπορεί να απαιτηθεί μετά από λίγο μια επιπλέον βοήθεια, όπως για παράδειγμα να χρειαστεί να γίνει χειρουργείο.
Η σωστή αντιμετώπιση ενός επείγοντος περιστατικού μπορεί να γίνει με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι με την παρουσία σε κάθε νοσοκομείο αυτόνομου τμήματος επειγόντων περιστατικών, στελεχωμένου από ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟ ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό για την αρχική αντιμετώπιση κάθε είδους επείγουσας κατάστασης ανεξαρτήτως ειδικότητας. Τέτοια τμήματα υπάρχουν σε ελάχιστα νοσοκομεία, παρά την πίεση των συνδικαλιστικών οργάνων των ιατρών για την δημιουργία τους. Ο δεύτερος είναι με την φυσική παρουσία στο νοσοκομείο – και μάλιστα όταν αυτό εφημερεύει σε γενική εφημερία καθημερινά – ιατρών όλων των ειδικοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει να εφημερεύουν σε ενεργό εφημερία.
Υπάρχουν ασφαλώς ειδικότητες με περισσότερο φόρτο εργασίας από άλλες, όμως δεν μπορούν να καλύψουν την ασφαλή αντιμετώπιση περιστατικών άλλων ειδικοτήτων. Έτσι για παράδειγμα μπορεί ο οφθαλμίατρος να αντιμετωπίζει κατά την διάρκεια της εφημερίας του μικρότερο αριθμό περιστατικών από ότι ο παθολόγος, όταν όμως ο παθολόγος έχει να αντιμετωπίσει ασθενή με πιθανή μηνιγγίτιδα, θα χρειαστεί να προηγηθεί η κατεπείγουσα διενέργεια βυθοσκόπησης από τον οφθαλμίατρο, πριν την εκτέλεση οσφυονωτιαίας παρακέντησης. Ανάλογες επείγουσες καταστάσεις αφορούν και τον νευρολόγο και πολύ περισσότερο τον παιδίατρο και τον μαιευτήρα – γυναικολόγο, ειδικότητες στις οποίες έγινε μετατροπή των εφημεριών στο ΓΝ-ΚΥ Σητείας.
Τα μέτρα της κυβέρνησης για περιορισμό του μισθολογικού κόστους γενικότερα, έχουν επηρεάσει ήδη τον αριθμό και το είδος των εφημεριών που επιτελεί το ιατρικό προσωπικό, ιδιαίτερα στα μικρά και μεσαίου μεγέθους νοσοκομεία, με αποτέλεσμα τα περισσότερα τμήματα να μην εφημερεύουν με ασφαλή τρόπο και να υπάρχουν πολλές μέρες τον μήνα που είτε καλύπτονται με εφημερίες ετοιμότητας είτε δεν καλύπτονται καν από ιατρό.
Κάθε περαιτέρω μείωση του αριθμού των εφημεριών, καθώς και η μετατροπή των ενεργών σε άλλου τύπου εφημερίες, επηρεάζει ακόμα εντονότερα ένα ήδη οξύ πρόβλημα. Ως εκ τούτου, ενέργειες Διοικητών ή Υποδιοικητών Νοσοκομείων προς αυτή την κατεύθυνση είναι εντελώς άστοχες. Πολύ δε περισσότερο όταν τέτοιες ενέργειες γίνονται όχι μόνο σε γιατρούς συγκεκριμένων ειδικοτήτων, αλλά και επιλεκτικά σε ορισμένους μόνο από τους γιατρούς που έχουν την ίδια ειδικότητα. Τα δύο μέτρα και δύο σταθμά, ο διαχωρισμός σε δικούς μας και σε άλλους, μόνο κακό κάνουν. Δημιουργούν το αίσθημα της αδικίας, που οδηγεί στην σκέψη για αποχώρηση από το νοσοκομείο. Ειδικά το νοσοκομείο Σητείας έχει πληρώσει ακριβά κατά το παρελθόν, αντίστοιχες συμπεριφορές προηγούμενων διοικήσεων, που οδήγησαν εξαιρετικούς συναδέλφους να κάνουν χρήση του δικαιώματός τους να μετατεθούν, πράγμα που διαφορετικά δεν σκόπευαν να κάνουν. Αν το ίδιο κύμα φυγής επαναληφθεί και τώρα, θα αποτελέσει το τελειωτικό κτύπημα στο Νοσοκομείο Σητείας, αφού οι κενούμενες θέσεις των ιατρών δεν επαναπροκηρύσσονται πλέον.
Είναι αποδεδειγμένο ότι η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, βλέποντας τα προβλήματα της υγείας εκ του μακρόθεν, το μόνο που την απασχολεί είναι η μείωση του κόστους της περίθαλψης, αδιαφορώντας για τις συνέπειες που έχει τούτο στην υγεία και την ζωή των πολιτών. Οι γιατροί όμως αντιμετωπίζουμε καθημερινά τα προβλήματα υγείας εκ του σύνεγγυς και σε αυτό μας το έργο πρέπει να έχουμε τις διοικήσεις των νοσοκομείων στο πλάι μας και όχι απέναντί μας. Δεν έχουν κανένα, μα κανένα λόγο να προσπαθούν να αποδείξουν ότι είναι βασιλικότεροι του βασιλέως. Θα παρακαλούσαμε θερμά την διοίκηση του ΓΝ-ΚΥ Σητείας να επανεξετάσει με περισσότερη νηφαλιότητα το θέμα των εφημεριών Νοεμβρίου, σύμφωνα με τις προτάσεις των διευθυντών των τμημάτων και να έχει ως στόχο μελλοντικά την ασφαλέστερη δυνατή και ισότιμη εφημεριακή κάλυψη όλων των τμημάτων και όχι την ελάττωση του κόστους των εφημεριών.
 
                                                                    Αγ. Νικόλαος 16/11/11
                                          Για το ΔΣ της Ένωσης Νοσοκομειακών Ιατρών Λασιθίου
 
                        Ο πρόεδρος                                                             Ο γραμματέας
                 Γερμανάκης Αντώνης                                            Πατρωνάκης Μανώλης