Για τη σύμβαση με τις ιδιωτικές ασφαλιστικές

div style=”text-align: center; margin: 0cm 0cm 10pt” align=”center”>ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 27/9/11
 
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
ΚΑΙ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΒΛΑΠΤΕΙ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ
 
Οι υπηρεσίες υγείας που παρέχονται από τα νοσοκομεία του ΕΣΥ είναι υποκοστολογημένες. Ο λόγος που υποκοστολογούνται οι υπηρεσίες αυτές είναι για να μην επιβαρύνονται τα ασφαλιστικά ταμεία (έμμεση χρηματοδότηση των ασφαλιστικών ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό) και, συγχρόνως, να μειώνεται το κόστος νοσηλείας των ανασφάλιστων (κοινωνική πολιτική).
            Σήμερα όμως πληροφορηθήκαμε τους όρους της σύμβασης συνεργασίας που προτείνει ο υπουργός Υγείας στις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ.
            Οι όροι αυτοί:
α) Είναι προσβλητικοί για τους νοσοκομειακούς γιατρούς, αλλά και για το εν γένει προσωπικό των νοσοκομείων.
β) Είναι ιδιαίτερα συμφέροντες για τις ασφαλιστικές εταιρείες. Πληρώνουν μόνο το 50% του υποκοστολογημένου κρατικού τιμολογίου και μόνο αυτό.
γ) Τα ασφαλιστικά ταμεία δεν γλιτώνουν τίποτα, αφού πληρώνουν το 100% του κρατικού τιμολογίου, και
δ) Οι όροι της συμφωνίας προσβάλλουν τους άλλους νοσηλευόμενους που δεν έχουν ιδιωτική ασφάλιση.
Η συμφωνία αυτή είναι έξω από το πνεύμα του ΕΣΥ και γεννά ερωτηματικά.
            Καλούμε τον υπουργό Υγείας να μην προχωρήσει στην υπογραφή μιας τόσο ετεροβαρούς Σύμβασης που βλάπτει ουσιαστικά το δημόσιο συμφέρον.
            Εμείς θα αγωνιστούμε σ’ αυτή την κατεύθυνση.