Για την αυθαίρετη περικοπή εφημεριών στο ΓΝΑ Ιπποκράτειο

p style=”text-align: justify; line-height: 150%; margin: 0cm 0cm 0pt”>Προς   

κ. Ανδρέα Λυκουρέντζο –

Υπουργό Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

           

Αθήνα 13.08.2012

Α.Π

 

ΘΕΜΑ: «ΑΜΕΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΗ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΦΗΜΕΡΙΩΝ ΣΤΟ Γ.Ν.Α «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΛΛΟ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ»

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,        

Κοινοποιήθηκαν στον ΙΣΑ, οι υπ΄ αριθμ. πρωτ. 31717/09.08.2012, 31742/10.08.2012 και 31794/13.08.2012 επιστολές των Ιατρών ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ», των Τμημάτων Μ.Ε.Θ, Παθολογοανατομικού και Κλινικής Κυτταρολογίας αντίστοιχα, αναφορικά με το γεγονός ότι με απόφαση της Διοίκησης του εν λόγω Νοσοκομείου αποφασίσθηκε η κατάργηση των εφημεριών για τα αναφερόμενα τμήματα και μάλιστα αναδρομικά από τον μήνα Ιούλιο.

Ειδικότερα δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 23/08.08.2012 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίσθηκε η κατάργηση των εφημεριών για τους γιατρούς των προαναφερόμενων τμημάτων και μάλιστα και για τον μήνα Ιούλιο, ήτοι εφημεριών που έχουν ήδη διενεργηθεί από  τους γιατρούς.

Εν προκειμένω βασική είναι η διάταξη του  άρθρου 45 του ν. 3205/2003, η παρ. 1 της οποίας ορίζει σαφώς ότι : «1. Η συμμετοχή των ιατρών του Ε.Σ.Υ., των μελών Δ.Ε.Π. τμημάτων ιατρικής και όλων των ιατρών που με οποιαδήποτε σχέση προσφέρουν υπηρεσία στα νοσοκομεία στο πρόγραμμα εφημεριών, είναι υποχρεωτική για όλους τους βαθμούς και βαθμίδες, σύμφωνα με τις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες

Περαιτέρω σχετικά με το πρόγραμμα των εφημεριών πρέπει να αναφερθούν τα κάτωθι:  Στο άρθρο 7 παρ. 2 του Ν. 2889/2001 «ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ», ορίζεται ότι: «Ο Διευθυντής Ιατρικής Υπηρεσίας έχει ως κύριο έργο την παρακολούθηση της εύρυθμης λειτουργίας της ιατρικής υπηρεσίας, της οποίας είναι και διοικητικός προϊστάμενος. Στο πλαίσιο αυτό: α)……… γ) Εισηγείται στον Διοικητή το πρόγραμμα εφημεριών των ιατρών και του λοιπού προσωπικού της Ιατρικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, έπειτα από γνώμη του Επιστημονικού Συμβουλίου»

Επιπλέον στο άρθρο 7 παρ. 9 εδάφιο 6 του Ν.3329/2005 «Περιφ. Σύστημα ΕΣΥ και Κοιν. Αλληλεγγύης ΔΥΠΕ – Νοσοκομεία, κλπ» ορίζεται ότι: «Ο Αναπληρωτής Διοικητής του Νοσοκομείου έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1.      …….. 6.Εγκρίνει και τροποποιεί τα μηνιαία προγράμματα εφημεριών του ιατρικού προσωπικού και υπερωριών, νυκτερινών και εξαιρέσιμων του λοιπού προσωπικού, μετά από εισήγηση των Διευθυντών των αντίστοιχων Υπηρεσιών.»

            Όπως γνωρίζετε οι γιατροί του Εθνικού Συστήματος Υγείας, λόγω των δυσμενών συνθηκών που επικρατούν έχουν φθάσει σε οριακές καταστάσεις. Δεν νοείται να λαμβάνουν χώρα τέτοιες αποφάσεις της Διοίκησης Νοσοκομείων της χώρας, οι οποίες συνεπάγονται την πλήρη υποβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας και απαξίωση των λειτουργών του.

Ο ΙΣΑ στηρίζει τους συναδέλφους ιατρούς, που καθημερινά, μαζί με το υπόλοιπο προσωπικό, προσπαθούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσα σε εξαιρετικά δύσκολες και αντίξοες συνθήκες. Είναι πραγματικά απορίας άξιον πως θα πραγματοποιηθεί η ολοήμερη λειτουργία του Νοσοκομείου, χωρίς να υπάρχουν εφημερίες καίριων και βασικών τμημάτων, όπως του Παθολογοανατομικού, της Μ.Ε.Θ και της Κλινικής Κυτταρολογίας.

Για τους λόγους αυτούς ο ΙΣΑ, επιθυμεί να επιστήσει την προσοχή στην Διοίκηση του ΓΝΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» και οποιουδήποτε άλλου Νοσηλευτικού ιδρύματος της Αθήνας, προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες εργασίας των ιατρών, αλλά και των ίδιων των Νοσοκομείων. Αναγνωρίζοντας την αξιοκρατία και ευαισθησία που διέπει τις πολιτικές σας πράξεις, παρακαλούμε για τις ενέργειες σας.

Ο ΙΣΑ θα παρακολουθήσει το θέμα.

 

 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ                                                  ΕΥΣΤ. ΤΣΟΥΚΑΛΟΣ