Για την Σύμπραξη Ερυθρού με το Ντυνάν

p>«Σας ενημερώνουμε ότι από Δευτέρα 15 Οκτωβρίου 2007 ξεκινά η λειτουργία 40 νέων χειρουργικών κλινών καθώς και 3 παθολογικών (Εργαστήριο Επεμβατικής Ηλεκτροφυσιολογίας), με τη συνδρομή του Κοινωφελούς ιδρύματος ΅Ερρίκος ΝτυνάνΆ. Η συνδρομή όλων μας είναι σημαντική διότι μπορεί ΅κάθε αρχή και δύσκοληΆ αλλά είναι και το ήμισυ του παντός»

Αθανάσιος Καφέζας,
Συντονιστής Συνεργασίας Κοργιαλένειο Μπενάκιο –Ερρίκος Ντυνάν

Κάθε αρχή και δύσκολη. Σε αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Ειδικά όταν κανένας από τη διοίκηση δεν μας έχει ενημερώσει έγκαιρα και υπεύθυνα τι τύπου συνεργασία είναι αυτή που ξεκίνησε, η οποία μάλιστα θέλει τη συνδρομή όλων μας.

v    Πώς θα καλυφθούν οι νέες ανάγκες όταν το προσωπικό του ΝΕΕΣ δεν επαρκεί για να εξυπηρετήσει ούτε τις υπάρχουσες δομές;   
v    Τι ακριβώς ανάγκες του ΝΕΕΣ καλύπτουν τα κρεβάτια;
v    Γιατί είναι κυρίως χειρουργικά;
v    Τι ειδικότητας είναι;
v    Είναι κρεβάτια του ΕΣΥ, δηλαδή προορίζονται για τις εφημερίες, και επομένως δίνονται στο ΕΚΑΒ;
v    Θα καλύπτουν τις ανάγκες όταν υπάρχουν ράντζα, δηλαδή θα ανήκουν στον οργανισμό του ΝΕΕΣ;
v    Θα δοθεί μεγαλύτερο ποσοστό του προϋπολογισμού;
v    Θα υπάρχουν περισσότεροι εφημερεύοντες;
v    Ποιος καλύπτει τα εργαστηριακά;

Και η αλυσίδα των ερωτημάτων είναι ατελείωτη.
Έτσι επειδή η αρχή είναι το ήμισυ του παντός και κανένας στην αρχή δεν ήξερε τίποτα, η διοίκηση αποφάσισε να λύσει το γρίφο και να ενημερώσει τους συναδέλφους για τις αλλαγές.
Στις 17/10 μαζεύτηκαν όλοι στο αμφιθέατρο και περίμεναν ενημέρωση. Κανένας δεν πήρε το λόγο παρότι όλοι, ή τουλάχιστον οι επίσημοι, διοικητικοί παράγοντες ήταν εκεί. Κάποιοι το εισέπραξαν ως μία ακόμη απαξιωτική συμπεριφορά της διοίκησης απέναντι στους εργαζόμενους, προοίμιο για το πώς θα προχωρήσει το επόμενο «ήμισυ» αυτής της συνεργασίας. Από τότε επακολούθησαν συσκέψεις επί συσκέψεων για να σερβιριστεί καλύτερα η παρουσίαση των αλλαγών, αλλά μέχρι και σήμερα επίσημο κείμενο δεν υπάρχει.

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΕΠΙΣΗΜΩΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

1.    Η νομολογία για τη συνεργασία του ΝΕΕΣ με το Ερρίκος Ντυνάν ξεκίνησε από το 2005 με «εκχώρηση» κλινών ΜΕΘ από το Ερρίκος Ντυνάν στον Ερυθρό, αλλά με την προϋπόθεση ότι η δαπάνη αποδίδεται απευθείας στο Ντυνάν από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στον ίδιο νόμο προβλέπεται δυνατότητα για «επέκταση της συνεργασίας» με μία μόνο υπουργική απόφαση! Η υπουργική απόφαση ακολούθησε τον Μάρτιο του 2007 και όριζε «την παραχώρηση σαράντα κλινών και τριών χειρουργικών τραπεζιών». Είχε προηγηθεί αλλαγή του νόμου το Φλεβάρη του 2007 (ΦΕΚ 25/Β/9-2-07), βάσει της οποίας η συνολική δαπάνη για τη νοσηλεία στα «κοινωφελή ιδρύματα» βαραίνει το συνεργαζόμενο νοσοκομείο του ΕΣΥ, το οποίο στη συνέχεια αναζητά τα χρήματα από τα ταμεία.

2.    Σημειωτέον, ενώ τα παραπάνω συνέπεσαν με την περίοδο θεσμοθέτησης των ΣΔΙΤ (συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), που πολύ σωστά καταγγέλθηκαν ως μοχλός ιδιωτικοποίησης του δημόσιου τομέα, η συγκεκριμένη σύμβαση δεν εντάχθηκε καν σε αυτόν το νόμο. Ο νόμος για τις ΣΔΙΤ περιλαμβάνει ως προϋποθέσεις διαμόρφωση πρότασης, διεξαγωγή ανοικτού διαγωνισμού, εποπτικές διαδικασίες της ΕΕ. και διάφορα άλλα που θα δημιουργούσαν εμπόδια στη «συνεργασία».

3.    Στην απόφαση για την «παραχώρηση» των σαράντα κλινών δεν αναφέρεται ούτε το πλαίσιο λειτουργίας ούτε ο τρόπος κάλυψης σε ιατρικό και παρακλινικό επίπεδο.

4.    Στην απόφαση δεν προβλέπεται η ένταξη αυτών των κλινών στον Οργανισμό του Νοσοκομείου !

Η «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΥΠΟΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Τα κρεβάτια που «παραχωρούνται» δεν εντάσσονται στον Οργανισμό του Νοσοκομείου. Αυτό σημαίνει ότι δεν δίνονται στο ΕΚΑΒ, δεν εντάσσονται στη δύναμη της εφημερίας, δεν υπάρχει διαφανής διαδικασία πλήρωσής τους πέρα από την υπογραφή του Συντονιστή Συνεργασίας, δεν θα συμβάλλουν στη μείωση των ράντζων. Το επιχείρημα που κυκλοφορεί ότι θα είναι ένας 7ος όροφος σαν τον 6ο είναι πολύ προβληματικό. Γνωρίζουμε όλοι ότι, βάσει νόμου, όταν υπάρχουν ράντζα πληρούνται όλες οι κενές κλίνες, ανεξαρτήτως θέσεων. Όμως γνωρίζουμε επίσης ότι υπάρχουν «κλειστά» κρεβάτια σε εφημερίες και ότι δεν ακολουθούνται οι νόμιμες διαδικασίες για την πλήρωση των κρεβατιών, γεγονός που εγείρει τις υποψίες όλων μας για δίκτυα πελατειακών σχέσεων στα νοσοκομεία. Αυτή η εν μέρει τεχνητή έλλειψη δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για την ανάγκη «επέκτασης του Νοσοκομείου». Είναι σαφές από τα παραπάνω πως η «επέκταση» με τις πρόσθετες κλίνες δεν προσθέτει στην πραγματικότητα κρεβάτια στο ΕΣΥ ούτε ενισχύει διαδικασίες βάσει των οποίων θα παρέχεται ισότιμα σε όλους δημόσια και δωρεάν περίθαλψη.

2.    Η μη ένταξη στον Οργανισμό σημαίνει ότι δεν προβλέπονται πρόσθετες δαπάνες για πρόσθετα έξοδα. Εξάλλου, στην υπουργική απόφαση ξεκαθαρίζεται πως «από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δε θα προκληθεί επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού». Στην πραγματικότητα, θα υπάρξει επιβάρυνση του προϋπολογισμού του Νοσοκομείου με το κόστος εβδομήντα επιπλέον κλινών κάθε μήνα, το οποίο υποτίθεται ότι θα πληρώνεται από τα ταμεία στο απώτερο μέλλον, ενώ θα προκαλέσει περικοπές στο άμεσο μέλλον για τους εργαζόμενους στο ΝΕΕΣ και πιθανή χρεοκοπία του Νοσοκομείου. Από την άλλη, σε ό,τι αφορά το Ερρίκος Ντυνάν που τους τελευταίους μήνες παρουσιάζει 50% πληρότητα, η άμεση πληρωμή έστω και αυτού του κλειστού (;) νοσηλείου για εβδομήντα καταρχήν κρεβάτια είναι μεγάλη και άμεση οικονομική ανακούφιση.

3.    Οδηγεί στην ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας δύο ταχυτήτων. Η μη πρόσληψη προσωπικού για τη λειτουργία των δύο χειρουργικών τραπεζιών του ΝΕΕΣ σε συνδυασμό με την εκχώρηση τριών τραπεζιών από το Ντυνάν, όπως και η μη λειτουργία τεσσάρων κρεβατιών ΜΕΘ λόγω έλλειψης προσωπικού σε συνδυασμό με την εκχώρηση κρεβατιών ΜΕΘ από το Ντυνάν αποκαλύπτουν μία σκοπιμότητα: Τη συνειδητή υποβάθμιση του ΝΕΕΣ και της δημόσιας παροχής φροντίδας και τη δημιουργία ενός υβριδίου, στα όρια δημόσιου και ιδιωτικού, για λίγους και εκλεκτούς. Οι λεπτομέρειες της ιστορίας μένει να ξεκαθαριστούν με αδιαφανείς διαδικασίες κάτω από το τραπέζι, όπως έγινε μέχρι σήμερα.

Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ «ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ» ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΥΠΕΡΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΗΡΩΤΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

1. Δίνει το πράσινο φως για να παγώσει κάθε διαδικασία προσλήψεων στο ΝΕΕΣ.
2.    Πολλές εργασίες από αυτές που σκόπιμα δεν έχει διευκρινιστεί πού ανατίθενται (κλινικές, ιατρικές, εργαστηριακές, υποστήριξης) θα περάσουν στους εργαζόμενους του ΝΕΕΣ με συνοπτικές διαδικασίες, επιβαρύνοντάς τους με πρόσθετη εργασία και ευθύνες, χωρίς ασφαλώς πρόσθετες αμοιβές γιατί πρόσθετα κονδύλια δεν προβλέπονται.
3.    Η δυνατότητα «διεύρυνσης της συνεργασίας» μέσω υπουργικών αποφάσεων σημαίνει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να αλλάζουν οι ανάγκες και οι υποχρεώσεις του Νοσοκομείου χωρίς να τηρείται καμιά διαδικασία και μετά θα ζητιέται «η συμβολή όλων μας» για να θησαυρίζουν ορισμένοι.

ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΣΥΜΠΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ
ΕΝΤΑΞΗ ΟΛΟΥ ΤΟΥ ΝΤΥΝΑΝ ΣΤΟ ΕΣΥ ΜΕ ΚΑΘΑΡΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ ΝΑ ΦΟΡΤΩΘΕΙ ΤΑ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΑ ΤΟΥ

Η διαδικασία διεύρυνσης της συνεργασίας αποτελεί ένα πολιτικό σκάνδαλο από την πλευρά της κυβέρνησης και του υπουργείου υγείας. Δεν έχει προβλεφθεί καμία διαδικασία αξιολόγησης, δεν έχει τεθεί κανένα κριτήριο για το αν και πώς «διευρύνεται η συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό». Αρκεί μία υπουργική απόφαση και μία απόφαση ΔΣ του ΝΕΕΣ και του Ντυνάν! Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με τον εαυτό του…
Η εισχώρηση του Ιδιωτικού στο Δημόσιο δεν οδηγεί μόνο σε κατασπατάληση πόρων, αλλά και σε ανισότιμη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας, σε ένταση των ταξικών φραγμών στο εσωτερικό του δημόσιου νοσοκομείου και του συστήματος υγείας, σε μεσαιωνικές εργασιακές σχέσεις:
Να σταματήσει άμεσα αυτού του τύπου η «συνεργασία» και να δοθούν καθαρές λύσεις με ολοκληρωτική ένταξη του Ντυνάν στο ΕΣΥ και άμεσες πρωτοβουλίες για τη διάσωση του ΝΕΕΣ, με αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό και μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, προτού μετατραπεί από τριτοβάθμιο σε πρωτοβάθμιο ίδρυμα περίθαλψης.

ΠΑΙΡΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΜΑΣ ΠΡΟΧΩΡΩΝΤΑΣ ΑΜΕΣΑ
ΣΕ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ  ΕΡΥΘΡΟΥ