Για τις μετακινήσεις των εργαζομένων

p>ΣΩΜΑΤΕΙΟ  ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

«ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ»

 

Σέρρες  10 / 02 / 2010 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  –  ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

Με την παρούσα ανοικτή επιστολή –
καταγγελία, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων του Γ.Ν.
Σερρών εκφράζει την έντονη αγωνία, αλλά και την αγανάκτησή του για τη
στάση της Διοίκησης του Νοσοκομείου στην αντιμετώπιση των σοβαρών
 προβλημάτων, που προκύπτουν κυρίως από την έλλειψη προσωπικού στο
σύνολο των τμημάτων και κλινικών του.

 

Παρόλο που επανειλημμένα επισημαίνουμε
τη σοβαρότητα του προβλήματος – ότι πολλά τμήματα και κλινικές
λειτουργούν οριακά και χάρη στο φιλότιμο και την υπερπροσπάθεια των
εργαζομένων – η Διοίκηση κωφεύει. Δεν προβαίνει στις πρωτοβουλίες
εκείνες, που θα συνέβαλαν στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που
προκύπτουν από την ελλιπή στελέχωση.

 

Αντίθετα, σήμερα η Διοίκηση του Γ.Ν.
ΣΕΡΡΩΝ με τη μετακίνηση μιας τραπεζοκόμου από το Τμήμα Διατροφής κι
Εστίασης, στο Φαρμακείο του Νοσοκομείου, προσπαθεί να καλύψει το κενό
του ενός τμήματος προχωρώντας ουσιαστικά στη διάλυση του δευτέρου, που
έχει τις ίδιες ελλείψεις.

 

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού
είναι χρόνιο, αφού ο ξεπερασμένος Οργανισμός του Νοσοκομείου,
υπολείπεται κατά πολύ των αναγκών, ενώ παράλληλα κάθε χρόνο αποχωρεί  –
συνταξιοδοτείται ένας μεγάλος αριθμός εργαζομένων.

 

Καλούμε λοιπόν, τη Διοίκηση του Γ.Ν.
Σερρών να πράξει τώρα όλες εκείνες τις ενέργειες προκειμένου να
στελεχωθούν άμεσα τόσο το Φαρμακείο όσο και το Τμήμα Διατροφής κι
Εστίασης, με τον αναγκαίο αριθμό εργαζομένων για την εύρυθμη λειτουργία
τους.

 

Σε καμία περίπτωση οι μετακινήσεις
προσωπικού δεν λύνουν τα προβλήματα, αντίθετα  καθιστούν προβληματική
τη λειτουργία  του Νοσοκομείου  στο σύνολο του, υποβαθμίζοντας ακόμη
περισσότερο τις παρεχόμενες από αυτό υπηρεσίες υγείας.

 

Καλούμε τη Διοίκηση να επαναφέρει όλους όσους έχουν μετακινηθεί από το Τμήμα Διατροφής κι Εστίασης.

 

Καλούμε τη Διοίκηση να σταματήσει να
καλύπτει τα κενά με «μπαλώματα» και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα
έχουν ως στόχο την πρόσληψη του απαραίτητου αριθμού εργαζομένων σε όλα
τα τμήματα και τις κλινικές του  Γ.Ν. Σερρών για την ομαλή και εύρυθμη
λειτουργία του.

 

Μόνο μ’ αυτό τον τρόπο θα σταματήσει η συνεχής  υποβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών Υγείας.