Γιατί δεν υπάρχει κωδικός για τα Κέντρα Πρόληψης;

Γιατί δεν συμπεριλήφθηκε ξεχωριστός κωδικός για τα Κέντρα Πρόληψης του
Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
στον κρατικό προϋπολογισμό του 2009, καθώς και πότε θα υπογραφεί η νέα
πενταετής προγραμματική σύμβαση η οποία έπρεπε να ισχύσει από την 1η
Ιανουαρίου 2009, ρωτάει ο Γρ. Ψαριανός τους υπουργούς Οικονομικών,
Εσωτερικών και Υγείας, με αφορμή την αποχώρηση του δήμου Κω από τη
διοίκηση του Κέντρου Πρόληψης του νησιού. 

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ρωτάει επίσης τους Γ. Παπαθανασίου, Πρ.
Παυλόπουλο και Δημ. Αβραμόπουλο τι μέτρα θα λάβουν για την άμεση
καταβολή των χρεών του ΟΚΑΝΑ προς τα Κέντρα Πρόληψης και για την
αποδέσμευση χρημάτων από τους κεντρικούς αυτοτελείς πόρους της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, προκειμένου να μην ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι το
παράδειγμα του δήμου Κω.

  Βενιζέλος Β.