Γιατί όχι τώρα παιδοψυχιατρικές κλινικές;

Ούτε μία παιδοψυχιατρική κλινική δεν έχει δημιουργηθεί στα γενικά
νοσοκομεία της χώρας από την έναρξη του προγράμματος αποασυλοποίησης
ψυχικώς πασχόντων “Ψυχαργώς”! Κι ενώ η δημιουργία παιδοψυχιατρικών
κλινικών στα γενικά νοσοκομεία αποτελεί κρίσιμο μέγεθος για την πορεία
της αποασυλοποίησης και της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η νέα διοικήτρια
του Παιδοψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής (ΠΝΑ) Γ. Σιδέρη δηλώνει στα
χθεσινά “Νέα” ότι “πρώτα θα φύγουν τα παιδιά από το νοσοκομείο και μετά
οι παιδοψυχιατρικές κλινικές. Δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει
διαφορετικά. Όσο υπάρχουν παιδιά στο νοσοκομείο, θα υπάρχουν και
παιδοψυχίατροι και θα λειτουργεί η μονάδα επειγόντων περιστατικών”.

Ασφαλώς όσο υπάρχουν παιδιά στο νοσοκομείο πρέπει να υπάρχουν και
παιδοψυχίατροι και να λειτουργεί η μονάδα επειγόντων, αλλά ποιος είναι
ο λόγος για να μην μεταφέρεται ούτε μία παιδοψυχιατρική κλινική σε
γενικό νοσοκομείο; Ποιος είναι ο λόγος που δεν δημιουργούνται
παιδοψυχιατρικές κλινικές στα γενικά νοσοκομεία, ακόμη και ανεξάρτητα
από την πορεία συρρίκνωσης του ΠΝΑ;

Ο λόγος είναι απλός. Η δημιουργία παιδοψυχιατρικών κλινικών, όπως και η
δημιουργία εξειδικευμένων δομών αποασυλοποίησης για αυτιστικούς
πάσχοντες, αποτελούν τον τελευταίο τροχό της άμαξας στο άκρως
ελλειμματικό ενδιαφέρον της κυβέρνησης για την ψυχιατρική μεταρρύθμιση
και την αποασυλοποίηση.

Β.Β.