Γιατροί πρώην ΙΚΑ

Όπως τονίζει η ΕΙΝΑΠ σε μια εύστοχη ανακοίνωσή της, οι γιατροί του πρώην ΙΚΑ είχαν επί χρόνια την ευκαιρία να ενταχθούν στο ΕΣΥ σε προσωποπαγείς μόνιμες θέσεις και μάλιστα κατ’ ευθείαν στον βαθμό του Διευθυντή, αφού ο χρόνος βαθμολογικής εξέλιξης μετρούσε από την λήψη του τίτλου ειδικότητας. Πραγματικά ένας πολύ μεγάλος αριθμός συναδέλφων έκανε ακριβώς αυτήν την επιλογή, στηρίζοντας τη δημόσια ΠΦΥ.

Απεναντίας, αρκετοί γιατροί του πρώην ΙΚΑ έχουν επιλέξει τη δικαστική προσφυγή, προκειμένου να εργάζονται στο ΕΣΥ και ταυτόχρονα να διατηρούν το ιδιωτικό τους ιατρείο.

Ορθώς τονίζει η ΕΙΝΑΠ πως πάγια, διαχρονική και αδιαπραγμάτευτη θέση του νοσοκομειακού κινήματος είναι πως όλοι ανεξαιρέτως οι γιατροί που απασχολούνται σε δημόσιες δομές περίθαλψης πρέπει να είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. «Το ίδιο ακριβώς που διαχρονικά απαιτούμε για τους πανεπιστημιακούς και στρατιωτικούς, απαιτούμε και για όλους τους γιατρούς του πρώην ΙΚΑ».
 
Η ηγεσία του υπουργείου Υγείας και οι Διοικήσεις των ΥΠΕ οφείλουν να τοποθετηθούν καθαρά και να αποτρέψουν την επάνοδο στα Κέντρα Υγείας εκείνων των γιατρών που επιμένουν να αξιοποιούν τις υποδομές του ΕΣΥ ως προέκταση του ιδιωτικού τους ιατρείου.