Γιώργος Πατούλης / Τίναξε την μπάνκα – Ταμειακό έλλειμμα 162 εκατομμύρια ευρώ στην Περιφέρεια Αττικής

Την Τετάρτη ο Γ. Πατούλης έκανε μια glamorous παρουσίαση των πεπραγμένων της Περιφέρειας Αττικής και δύο μέρες μετά έφτασε η ανακοίνωση της αντιπολίτευσης στην Περιφέρεια, η οποία του καταλογίζει πως δεν έχει τολμήσει να φέρει στο συμβούλιο τον οικονομικό απολογισμό του 2022.

Όπως σημειώνει η «Δύναμη Ζωής», το Ταμειακό Έλλειμμα ανέρχεται στο τεράστιο ποσό των 162 εκατ. ευρώ ενώ τα αντικειμενικά και αδιαμφισβήτητα στοιχεία των ίδιων των υπηρεσιών καταδεικνύουν ότι η Περιφέρεια Αττικής οδηγείται στη χρεοκοπία.

Η «Δύναμη Ζωής» αναφέρει ότι «με υπόμνημα που κατατέθηκε στο Ελεγκτικό Συνέδριο, αφενός παρουσιάζεται αυτή η τραγική εικόνα αφετέρου ζητείται η παρέμβασή του, δεδομένων των αρμοδιοτήτων του. Κι αυτό γιατί, όπως καθορίζεται στον Ν.4820/2021  (αρ. 9, παρ. 2) “στο Ελεγκτικό Συνέδριο υπάγεται επίσης ο έλεγχος της αξιοπιστίας, της πληρότητας και της ακρίβειας των λογαριασμών του Κράτους και των υποτομέων της Γενικής Κυβέρνησης».