ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΗ Γ.Ν ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ / Απάντηση στην ανακοίνωση των ιατρών του χειρουργικού τομέα

Το Ygeianet έλαβε το παρακάτω κείμενο ως απάντηση στην ανακοίνωση των γιατρών του Χειρουργικού Τομέα του Νοσοκομείου Αιγίου, την οποία αναρτήσαμε στην ιστοσελίδα μας και το δημοσιεύει αυτούσιο:

Με αφορμή ανακοίνωση ιατρών του χειρουργικού τομέα η Διοίκηση του Γ.Ν. Ανατολικής Αχαΐας για να μην δημιουργούνται εσφαλμένες εντυπώσεις στους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής θα ήθελε να παραθέσει τα ακριβή και αξιόπιστα στοιχεία που τηρούνται στην υπηρεσία και φυσικά είναι στη διάθεση κάθε ενδιαφερομένου όπου τα γεγονότα και οι   αριθμοί καταμαρτυρούν ακριβώς τα αντίθετα από τα ¨καταγγελόμενα¨.
Ο χειρουργικός τομέας με βάση το οργανόγραμμα προβλέπει :
Στην ορθοπεδική κλινική τρεις (3) μόνιμες θέσεις οι οποίες είναι καλυμμένες και οι τρεις ενώ επιπρόσθετα υπηρετεί και ένας 1 επικουρικός ιατρός.
Στη Χειρουργική Κλινική πέντε (5) μόνιμες θέσεις εκ των οποίων είναι καλυμμένες οι 4 και επιπλέον υπηρετεί  1 επικουρικός και ένας ειδικευμένος ιατρός με πλήρη μετακίνηση από όμορο Νοσοκομείο. Από τους τέσσερις μόνιμους ιατρούς ο ένας έχει αποσπαστεί σε Κέντρο Υγείας κάνοντας χρήση σχετικής νομοθεσίας λόγω εκλογής του σε όργανο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόσφατα, για προσωπικούς λόγους τους οποίους εξέθεσαν στην Διοίκηση, παραιτήθηκαν δύο ειδικευόμενοι ιατροί της Κλινικής  όπως ακριβώς έγινε και κατά το παρελθόν για τους ίδιους ακριβώς λόγους .
Η Διοίκηση έχει εξασφαλίσει την πίστωση και η Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ έχει εγκρίνει την πρόσληψη ενός επί πλέον επικουρικού Ιατρού ειδικότητας Ορθοπεδικής και ενός Ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής, έχουν αποσταλεί στο Υπουργείο Υγείας και αναμένεται η τελική έγκρισή τους, ενώ   βρίσκεται στη διαδικασία κρίσεων η κάλυψη  της πέμπτης θέσης Ιατρού Ε.Σ.Υ ειδικότητας Χειρουργικής.
Επίσης,  όσον αφορά τους προσωπικούς χαρακτηρισμούς που αναφέρει η ανακοίνωση θα θέλαμε να αντιπαραβάλουμε έργα και όχι επιπόλαιους αφορισμούς. Ενδεικτικά αναφέρουμε :
Ενεργειακή Αναβάθμιση 2.730.000€
•Τμήμα επειγόντων(ΤΕΠ) 2.000.000€
•Προμήθεια Ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού 2.300.000 €
Τέλος θα θέλαμε να τονίσουμε ότι στον ιερό χώρο της υγείας είναι ύβρις  η απλή έστω αναφορά σε κόμματα δεδομένου ότι η δημόσια υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε πολίτη.