ΓΣΕΕ Το ΑΣΕΠ στην εντατική του ΕΣΥ

h2>ΓΣΕΕ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   
25/1/2007

   
ΤΟ ΑΣΕΠ ΣΤΗΝ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Υ.

   
Είναι γνωστό ότι μια από τις μεγαλύτερες παθογένειες και αδυναμίες του
ΕΣΥ είναι η έλλειψη νοσηλευτικού προσωπικού. Παρά τις κατά καιρούς
διακηρύξεις δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα, με αποτέλεσμα οι
εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι «μη έχοντες» να καταταλαιπωρούνται
και να στενάζουν στα Δημόσια Νοσοκομεία. Από την άλλη, τα ιδιωτικά
θεραπευτήρια και οι επιχειρηματίες διευρύνουν την υπερ-κερδοφορία και
τα χρηματιστηριακά τους παιχνίδια.

   
Αντί να ενισχυθεί σε ανθρώπινο δυναμικό με μόνιμη σχέση εργασίας το ΕΣΥ
ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών του, προωθούνται ευκαιριακές
λύσεις.

   
Παρόλα αυτά ο Υπουργός Υγείας εξήγγειλε σήμερα προσλήψεις που στο
μεγαλύτερο μέρος τους είναι ρουσφετολογικές, προσωρινής και
ανασφάλιστης εργασίας για πρόσκαιρο και ευκαιριακό «καλλωπισμό» του
ΕΣΥ, από τα προγράμματα STAGE για κάλυψη πάγιων και μόνιμων αναγκών,
υπονομεύοντας, πέραν των άλλων και τις εργασιακές σχέσεις των
εργαζομένων.

   
Επειδή θεωρούμε απαράδεκτη και αδιέξοδη αυτή την επιλογή και πρόθεση, καλούμε την Κυβέρνηση:

   
Να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις αναγκαίες και απαραίτητες διαδικασίες
προκήρυξης δημόσιου διαγωνισμού μέσω ΑΣΕΠ για την πρόσληψη μόνιμου
προσωπικού για το ΕΣΥ.

   
Όλα τα άλλα είναι ευκαιριακά προεκλογικά παιχνίδια που δεν εξυπηρετούν τις ανάγκες της Δημόσιας Υγείας και των εργαζόμενων.

   
Γραμματεια τυπου & δημοσιων σχεσεων