Η ΑΔΕΔΥ για το ΤΕΑΔΥ

p>ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΑΔΥ

    Αθήνα 2.3.2007

   
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Τηλ 2103246109 Fax 2103246165 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:112

   

   

   

   

   
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

   

   

   
Η υπόθεση του ΤΕΑΔΥ – που το βάθος της καθώς και η έκταση των πιθανών
αξιόποινων πράξεων άμεσα πρέπει να προσδιοριστούν από τη Δικαιοσύνη και
τους ελεγκτικούς μηχανισμούς – αναδεικνύει για άλλη μια φορά:

   
· Την επισφάλεια των κεφαλαίων των Ταμείων και των κοινωνικών πόρων σε
τέτοιου είδους χρηματοοικονομικές συναλλαγές, επενδύσεις και σχέσεις,.

   
· Την παρουσία και τη φύση της λειτουργίας τέτοιου τύπου αγορών.

   
Οι εξελίξεις αυτές σε συνδυασμό και με τις ανακοινώσεις της Κυβέρνησης
για αύξηση του ποσοστού μετοχοποίησης του αποθεματικού των ασφαλιστικών
ταμείων, επαυξάνουν τους κινδύνους για την προστασία και αξιοποίηση της
περιουσίας των ταμείων.

   
Τέλος, στη διαμορφωμένη κατάσταση και από τη στιγμή της κίνησης των
θεσμικών και νόμιμων ελεγκτικών διαδικασιών, οι εκπρόσωποι της
Α.Δ.Ε.Δ.Υ. αποφάσισαν τη μη συμμετοχή τους στη συνεδρίαση του Δ.Σ. για
την ενημέρωσή του ύστερα από αίτημα της ελεγχόμενης εταιρείας, αφού
πιθανά να περικλείει τη δημιουργία εντυπώσεων συνυπευθυνότητας του Δ.Σ.
σε ό,τι έχει συμβεί και ελέγχεται.

   

   

   
Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.