Η απαράδεκτη εισηδηματική πολιτική που εξήγγειλε ο κ Παπακωνσταντίνου

p> Το “πάγωμα” των μισθών όλων των δημοσίων υπαλλήλων και την αναστολή
της τιμαριθμικής αναπροσαρμογής σε όλα τα επιδόματα που προβλέπεται. Θα
χορηγηθεί η εισοδηματική ωρίμανση σε όσους του δικαιούνται.

• Την περικοπή επιδομάτων κατά 10%. Εξαιρούνται το
κίνητρο απόδοσης που λαμβάνουν όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, όπως και τα
επιδόματα μεταπτυχιακών σπουδών, η οικογενειακή παροχή και τα επιδόματα
επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

• Την περικοπή των υπερωριών κατά 30%.

• Την κατάργηση της αποζημίωσης για τη συμμετοχή σε ομάδες και
επιτροπές εργασίας. Θα προβλέπονται μόνο για συμμετοχή εμπειρογνωμόνων
εκτός δημοσίου τομέα.

• Την περικοπή των οδοιπορικών, μέσω τροποποίησης του νομικού πλαισίου.

• Η εισοδηματική πολιτική αφορά και στα μισθολόγια των ΔΕΚΟ, των ΝΠΔΔ και των ΟΤΑ, αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου.