Η Δίοικηση να αναλάβει την αστική και ποινική ευθύνη του τρόπου εκτέλεσης και πληρωμής εφημεριών

Pclass=MsoNormal style=”MARGIN: 0cm 0cm 0pt -18pt; TEXT-ALIGN: center” align=center>ΑΠΟΦΑΣΗ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ10

ης

  Ιουλίου 2008


 


 


                                                              Προς Διοίκηση Γ.Ν. Κορίνθου


 


Οι Ειδικευμένοι & Ειδικευόμενοι Ιατροί του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου και των Κέντρων Υγείας του Νομού Κορινθίας στη Γενική Συνέλευση της 10

ης

Ιουλίου 2008 ψήφισαν κατά πλειοψηφία και αποφάσισαν τα κάτωθι :


 


1. Απαιτούν από τη Διοίκηση του Γ.Ν. Κορίνθου να αναλάβει εγγράφως μέχρι την Τρίτη 15/7/2008 , την αστική και ποινική ευθύνη του τρόπου εκτέλεσης και της πληρωμής των εφημεριών .


Σε αντίθετη περίπτωση θα ακολουθήσει άμεσα νέα Γενική Συνέλευση για περαιτέρω αποφάσεις και κινητοποιήσεις .


 


 


 


 Δ.Σ   Ε.Ι.Ε.Σ.Υ.Ν.Κ


 


 


                 Πρόεδρος                            Γενικός Γραμματέας


                 


 


 


                 Μ. Μπάντερ                              Ι. Κυριαζής