Η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ θυμήθηκε μετά από ένα χρόνο να ενεργοποιήσει Υπουργική Απόφαση για περιστολή στις εργαστηριακές εξετάσεις

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση του κ. Πλεύρη με τίτλο «Βραχυπρόθεσμα και Μακροπρόθεσμα Μέτρα Ελέγχου της Συνταγογράφησης και Εκτέλεσης Εργαστηριακών Εξετάσεων».

Την απόφαση όφειλε να ενεργοποιήσει άμεσα ο ΕΟΠΥΥ προκειμένου να μειωθεί η αλόγιστη συνταγογράφιση εργαστηριακών εξετάσεων και ταυτόχρονα να μειωθεί το Clawback των εργαστηριακών γιατρών.

Όπως όφειλε, για τους ίδιους λόγους, να ενεργοποιήσει και τα 80 διαγνωστικά πρωτόκολλα τα οποία έχουν εκπονήσει Ομάδες Εργασίας και παραμένουν αναξιοποίητα.

Επιδεικνύοντας ασύγγνωστη αμέλεια η Διοικήτρια του ΕΟΠΥΥ, κ. Καρποδίνη, άφησε επί ένα χρόνο αναξιοποίητη την Υπουργική Απόφαση και εδέησε στις 13 Οκτωβρίου 2023 να εκδώσει διθυραμβικό Δελτίο Τύπου, στο οποίο αναφέρει:

«Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. λαμβάνοντας υπόψη το πάγιο αίτημα των Ιατρικών Συλλόγων για έγκαιρο και προληπτικό έλεγχο των εργαστηριακών εξετάσεων, εφάρμοσε υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας, τα μέτρα της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης».

Τα θερμά μας συγχαρητήρια στην κ. Καρποδίνη!

Με βάση την πιο πάνω Υπουργική Απόφαση, η συνταγογράφηση και εκτέλεση της ίδιας εξέτασης θα γίνεται μία φορά εντός διαστήματος 20 ημερών.

Για τις κάτωθι εξετάσεις, το ανωτέρω χρονικό διάστημα διαμορφώνεται ως εξής:

Ανά 4 μέρες: Γενική Αίματος, Χολερυθρίνη, CPK, CPK-MB, Ηλεκτρολύτες (Κάλιο, Νάτριο, Ασβέστιο), Σάκχαρο, Ουρία, Κρεατινίνη, Αμυλάση, ΙNR, PT,PTT, Β-Χοριακή Γοναδοτροπίνη, Γενική Ούρων, CRP ποσοτικό, Ακτινογραφίες ανά όργανο με πάθηση, Μικροσκοπική εξέταση εκκρίματος για γονόκοκκο, για σπειροχαίτη, για μαλακό έλκος, για Nicolas Favre, για τριχομονάδες, για μύκητες, για χλωρίδες, για ελαστικές ίνες, κρυστάλλου Curghaman, ηωσινόφιλα, για άγκιστρα εχινόκοκκου, για Hansen, για Koch κατά παραγγελία.

Ανά 60 μέρες: Βιταμίνη Β12, Προσδιορισμός Φυλλικού Οξέος, Χοληστερόλη (CHL), Xoληστερόλη υψηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (HD – Cholestesrol, Χοληστερόλη χαμηλής πυκνότητας λιποπρωτεϊνών (LDL – Cholesterol), Τριγλυκερίδια αίματος.

Ανά 90 μέρες: Γλυκοζυλιωμένη Αιμοσφαιρίνη (HbA1c).

Εξαιρούνται: ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 1 (icd10: E10 – ινσουλινοεξαρτώμενος σακχαρώδης διαβήτης), η Κύηση (icd10: Z32, Z32.1) και ο Διαβήτης Κύησης (icd10: 0.24, 024.0, 024.1, 024.2, 024.3, 024.4, 024.9).

Ανά 6 μήνες: – Ολική 25 (ΟΗ) Βιταμίνη D, 1,25 Διυδροξυ – Βιταμίνη D3 ορού (1,25 (ΟΗ)2D3), Ομοκυστεΐνη.

Ανά έτος: Προσδιορισμός λιποπρωτεϊνης α (LPa), Αντι-θυρεοσφαιρινικά αντισώματα (Αnti-TG), Αντισώματα έναντι της θυρεοειδικής υπεροξειδάσης (Αnti-TPO), Ελεύθερη τριωδιοθυρονίνη (FT3).

Η συνταγογράφηση κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ορισθεισών χρονικών περιόδων επιτρέπεται, όμως σε αυτή την περίπτωση εκδίδεται παραπεμπτικό με την ένδειξη “Δεν αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ σε Ιδιώτη Πάροχο”, οπότε και θα πρέπει να εκτελεστεί μόνο σε δημόσια δομή.