Η ICAP επιβεβαιώνει το… πάρτι στην υγεία

Το πάρτι που έγινε τα τελευταία χρόνια στο χώρο του φαρμάκου επιβεβαιώνει η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP, με την κλαδική μελέτη που δημοσιοποίησε.

Σύμφωνα με την ICAP, η συνολική φαρμακευτική δαπάνη αυξήθηκε με πολύ εντονότερο ρυθμό μετά το 2005. Το συνολικό μέγεθος της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών κινήθηκε ανοδικά την τριετία 2007-2009 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,8%. Το μεγαλύτερο μέρος της εγχώριας αγοράς φαρμακαποθηκών κάλυψαν οι εταιρίες (52%) έναντι των συνεταιρισμών (48%).

Εκτός από την ανάλυση της αγοράς, στη συγκεκριμένη μελέτη πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονομική ανάλυση 62 συνολικά επιχειρήσεων, για τις οποίες υπάρχουν διαθέσιμοι ισολογισμοί των χρήσεων 2008 και 2009. Από τα σχετικά στοιχεία προκύπτει ότι το σύνολο του ενεργητικού των 62 επιχειρήσεων παρουσίασε αύξηση κατά 19,1% το 2009/08. Οι συνολικές πωλήσεις των εταιριών του δείγματος παρουσίασαν αύξηση κατά 15,3% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ενώ τα κέρδη EBITDA αυξήθηκαν κατά 24,5%. Τέλος, τα κέρδη προ φόρου αυξήθηκαν κατά 119,4% το 2009 σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Επιπλέον πραγματοποιήθηκε χρηματοοικονομική ανάλυση για 25 προμηθευτικούς συνεταιρισμούς που έχουν δημοσιεύσει οικονομικά στοιχεία τη διετία 2008-2009, στους οποίους το σύνολο του ενεργητικού τους παρουσίασε αύξηση 11,3% το 2009/08. Οι συνολικές πωλήσεις των 25 συνεταιρισμών του δείγματος αυξήθηκαν το 2009 κατά 9,4%, ενώ τα συνολικά καθαρά κέρδη (προ φόρου) αυξήθηκαν κατά 14,4%. Τα κέρδη EBITDA παρουσίασαν επίσης άνοδο κατά 6,6%.