Η κοινωνική πρόνοια… ιδιωτικοποιείται

Η κοινωνική πρόνοια… ιδιωτικοποιείται

Κράτος πρόνοιας με το «δελτίο» καθιερώνει το υπουργείο Απασχόλησης
ενώ παράλληλα ανοίγει διάπλατα τις πόρτες για την ιδιωτικοποίηση των
προνοιακών προγραμμάτων στη χώρα.

Σε σχέδιο υπουργικής απόφασης που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του υπουργείου Απασχόλησης προβλέπεται ο
δραστικός περιορισμός των δικαιούχων βασικών προνοιακών δομών όπως οι
δημόσιοι βρεφικοί, βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και τα κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρίες.

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα και σε ιδιώτες να αναπτύξουν
αντίστοιχες δομές πρόνοιας, που μέχρι σήμερα λειτουργούσαν υπό την
ευθύνη των δήμων, αποκτώντας πρόσβαση σε εθνικά και κοινοτικά κονδύλια.

Το θέμα της συνέχισης των παραπάνω προγραμμάτων που δημιουργήθηκαν
με τη συγχρηματοδότηση της Ε.Ε. βρισκόταν εδώ και καιρό σε εκκρεμότητα,
με τους δήμους να περιμένουν πότε θα μεταφέρονταν σε αυτούς τα σχετικά
κονδύλια από το υπουργείο Οικονομίας για να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη
λειτουργία τους.

Πυρά στον γραμματέα
Πολλοί δήμαρχοι, ακόμα και
εκλεγμένοι με τη στήριξη της Νέας Δημοκρατίας, στρέφονται πλέον κατά
του γενικού γραμματέα του υπ. Απασχόλησης, Κ. Τσουτσοπλίδη, αφού στην
υπουργική απόφαση που αναμένεται να υπογραφεί ίσως και την ερχόμενη
εβδομάδα προβλέπεται ότι οι συγκεκριμένες κοινωνικές παροχές μπαίνουν
κάτω από την ομπρέλα των προγραμμάτων της Εργατικής Εστίας και θα
χορηγούνται σε δικαιούχους της κουπόνια και δελτία.

Εκτός από τα παραπάνω προγράμματα, που εντάσσονται στο πλαίσιο της
ενίσχυσης της απασχόλησης των γυναικών, στην Εργατική Εστία ενδέχεται
να μεταφερθεί και το άλλο μεγάλο πρόγραμμα κοινωνικής πρόνοιας,
«Βοήθεια στο Σπίτι».

Στα σχέδια του υπουργείου Απασχόλησης αντιδρούν και οι περίπου 6.000
εργαζόμενοι των προνοιακών προγραμμάτων, οι οποίοι την επόμενη Πέμπτη
και Παρασκευή πραγματοποιούν 48ωρη απεργία.

Η επικείμενη υπαγωγή των δομών κοινωνικής πρόνοιας στα προγράμματα
παροχών της Εργατικής Εστίας συνοδεύεται από περιορισμό των κονδυλίων
και των δικαιούχων.

Σύμφωνα με το προσχέδιο της κοινής υπουργικής απόφασης, από τις
παροχές αποκλείονται μητέρες εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα, στα νομικά
πρόσωπα δημοσίου δικαίου και στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού.

Επίσης μπαίνουν μια σειρά οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων για την επιλογή κάποιας μητέρας ως δικαιούχου.

Κριτήριο θα αποτελεί το οικογενειακό εισόδημα, το οποίο δεν θα
πρέπει να είναι διπλάσιο από το αφορολόγητο όριο (24.000 ευρώ)
προσαυξημένο κατά 1.000 ευρώ για ένα παιδί, κατά 2.000 ευρώ για δύο
παιδιά, κατά 5.000 ευρώ για τρία παιδία, κατά 7.000 ευρώ για τέσσερα
και ούτω καθεξής. Προτεραιότητα θα έχουν επίσης οι μητέρες με τον
μικρότερο χρόνο απασχόλησης στην παρούσα θέση, με μερική απασχόληση ή
συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι μητέρες που ανήκουν σε ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες.

«Οι υφιστάμενες δομές πρόνοιας», λέει στο «Εθνος της Κυριακής» η
πρόεδρος των εργαζομένων στα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών,
Χριστίνα Κόκοτα, «ήταν ανοιχτές για όλες τις οικογένειες που
χρειάζονταν τη στήριξη, χωρίς αποκλεισμούς».

Επιλογή με όρους
Με το νέο σύστημα θα
προβλεφθούν θέσεις φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και
εφήβων. Ο Οργανισμός Εργατικής Εστίας θα ανακοινώνει κάθε χρόνο πόσες
τέτοιες θέσεις θα διατίθενται και οι ενδιαφερόμενες μητέρες θα
υποβάλλουν τα δικαιολογητικά τους ώστε να επιλεγούν κατόπιν
μοριοδότησης.

Μπαίνουν ιδιώτες στα προνοιακά προγράμματα
Οι
βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί και τα Κέντρα Δημιουργικής
Απασχόλησης που θα ενταχθούν στο νέο σύστημα θα μπορούν να ανήκουν στις
δημοτικές και διαδημοτικές επιχειρήσεις, ενώσεις δημοτικών
επιχειρήσεων, νομικά πρόσωπα δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αλλά και
ιδιώτες.

Οι εργαζόμενοι στα προγράμματα υποστηρίζουν ότι τόσο η είσοδος
ιδιωτικών επιχειρήσεων στα προνοιακά προγράμματα όσο και ο περιορισμός
των δικαιούχων αποτελούν το πρώτο βήμα της ιδιωτικοποίησης της πρόνοιας
στην Ελλάδα και ότι το επόμενο θα είναι η οικονομική συμμετοχή των
οικογενειών προκειμένου να υπάρξει δυνατότητα αύξησης του αριθμού των
δικαιούχων.

Τα ποσά δεν επαρκούν
Οι δομές που θα λειτουργούν
τα προγράμματα πρόνοιας θα εξαργυρώνουν τα κουπόνια των δικαιούχων από
την Εργατική Εστία. Για κάθε θέση σε βρεφικό σταθμό θα μπορούν να
εισπράττουν κατ ανώτατο 3.000 ευρώ τον χρόνο, για θέση σε βρεφονηπιακό
σταθμό 2.520 ευρώ τον χρόνο, για Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 1.560
ευρώ τον χρόνο και για Κέντρο Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες
4.200 ευρώ τον χρόνο.

Σύμφωνα με τους εργαζόμενους στα προγράμματα, τα παραπάνω ποσά δεν
αρκούν για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και της μισθοδοσίας των
υπαλλήλων, αφού για παράδειγμα σήμερα μία θέση σε κέντρο δημιουργικής
απασχόλησης χρηματοδοτείται με 6.000 ευρώ τον χρόνο. Αντίθετοι
εμφανίζονται και με το ότι τα δύο βασικά κριτήρια για την επιλογή ενός
αναδόχου θα είναι ο αριθμός των προσφερόμενων θέσεων αλλά και η πιθανή
έκπτωση που θα δίνει για κάθε θέση.

ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΥΤΣΗΣ